بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از زیرساخت های تجاری منطقه آزاد انزلی

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از زیرساخت های تجاری منطقه آزاد انزلی از جمله مجتمع بندری کاسپین و پروژه راه آهن رشت به بندر کاسپین بازدید به عمل آورد. در جریان این بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام […]

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از زیرساخت های تجاری منطقه آزاد انزلی از جمله مجتمع بندری کاسپین و پروژه راه آهن رشت به بندر کاسپین بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به امکانات وزیر ساخت های تجاری مناسب ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی بیان کرد: این منطقه با توجه به موقعیت ممتاز و ظرفیت‌های تجاری که دارد به لحاظ قرارگیری در مسیر کریدور های بین المللی با افزایش بهره وری از مجتمع بندری کاسپین می تواند در سطح بین المللی نقش آفرینی کند.
در جریان این بازدید اکبر نیازی سرپرست سازمان نیز گزارشی از وضعیت طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا و پروژه های عمرانی منطقه ارائه نمود.