بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز مشاوره مامایی به مناسبت بزرگداشت هفته ملی جمعیت

در دومین روز از هفته ملی جمعیت مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز مشاوره مامایی ماه بانو در شهرستان رشت بازدید بعمل آورد.
دکتر فرهاد روشنفکر _ مدیر درمان دانشگاه به همراه کارشناسان مامایی معاونت درمان دانشگاه در دومین روز از هفته ملی جمعیت از مرکز مشاوره مامایی ماه بانو   در شهرستان رشت بازدید بعمل آورد.
گفتنی است در این بازدید  دکتر روشنفکر با اهدای لوح و شاخه گل از زحمات مسئولین و پرسنل مرکز تقدیر بعمل آورد  و اظهار داشت کلیه مراکز مشاوره مامایی با برنامه های مدون و علمی خود می توانند در تحقق سیاست های جوانی جمعیت به عنوان بازوی توانمند دانشگاه  ایفای نقش نموده و مادران را به زایمان طبیعی و فرزندآوری بیشتر ترغیب و تشویق نمایند.