بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان از دو واحد صنعتی فعال در آستانه اشرفیه

مهدی محبوبی حسن کیاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان اظهار داشت: امسال ما در دو حوزه اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنایع کوچک و نیز بهبود فضای کسب و کار برنامه‌های خوبی داریم.

مهدی محبوبی حسن کیاده در جریان بازدید از دو واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی نقره ده آستانه عنوان کرد: از اهم رسالت شرکت شهرک‌های صنعتی، مقوله عاضه‌یابی، بررسی مشکلات واحدهای صنعتی فعال، پیگیری راهکارهای برون رفت از موانع و بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران عزیزمان در بخش تولید و اشتغال می‌باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان افزود: امسال ما در دو حوزه اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنایع کوچک و نیز بهبود فضای کسب و کار برنامه‌های خوبی داریم و به همکاران خود توصیه کرده‌ام تا با حضور میدانی در شهرک‌ها و از نزدیک مشکلات واحدهای صنعتی را احصاء نمایند تا با طرح آن‌ها در کارگروه‌های مربوطه، گام‌های‌های موثری در مسیر رفع آن‌ها برداشته شود.

گفتنی است در این بازدید، مدیران شرکت‌ها مشکلات واحدهای تولیدی خود را در حوزه‌های مختلف با با مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی در میان گذاشتند.