در آستانه افتتاح ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه‌سرا؛

بازدید معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره)

  در آستانه افتتاح ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی ره شهرستان صومعه‌سرا، دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، با هنراهی دکتر نسیبه یوسفیان – معاون غذا و دارو از روند تکمیل و تجهیز این ساختمان جدید الاحداث بازدید بعمل آوردند. #اخبار_بیمارستان_های_تابعه_دانشگاه #روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_گیلان  

 

در آستانه افتتاح ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی ره شهرستان صومعه‌سرا، دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، با هنراهی دکتر نسیبه یوسفیان – معاون غذا و دارو از روند تکمیل و تجهیز این ساختمان جدید الاحداث بازدید بعمل آوردند.

#اخبار_بیمارستان_های_تابعه_دانشگاه
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_گیلان