بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت

معاون درمان دانشگاه به همراه مدیر کل بیمه سلامت گیلان با حضور در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) مسائل و مشکلات بخش مراقبت‌های ویژه NICU نوزادان مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داند.

 

  ۲ مرداد ماه، دکتر عقیل قلی‌پور – معاون درمان دانشگاه با همراهی دکتر محمد عاطف راد – مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان با حضور در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت، از بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بازدید و روند ارائه خدمات درمانی و مشکلات بیمه‌ای نوزادان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
 گفتنی است در ادامه بازدید رئیس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) و پزشکان فوق تخصص نوزادان مشکلات موجود را مطرح و در این خصوص گفتگو و تبادل نظر شد.