بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از چند بخش اداری، آموزشی و پشتیبانی دانشکده پزشکی رشت بازدید کرد.

دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز به صورت میدانی از چند حوزه آموزشی، اداری و پشتیبانی دانشکده پزشکی بازدید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور در سالن آزمون دانشکده پزشکی رشت، فرایند ارزشیابی دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.

دکتر آشوبی همچنین با تعدادی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشکده پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مسایل آموزشی قرار گرفت.