بازدید نوروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از درمانگاه صابرین و داروخانه خصوصی رشت

در سومین روز از سال نو، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از درمانگاه صابرین و یکی از داروخانه های خصوصی رشت، بازدید کرد.

 

در سومین روز از سال نو،  دکتر محمد تقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه دکتر افشین شفقی- معاون آموزشی دانشگاه و دکتر ابراهیمی- سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،  از درمانگاه صابرین  و یکی از داروخانه های خصوصی رشت، بازدید کردند.
در این بازدبد، نحوه ارایه خدمات  در این مراکز،  مورد بررسی قرار  گرفت.