بازدید وزیر نیرو از پروژه تکمیل فاضلاب شهر رشت

وزیر نیرو عصر امروز (پنجشنبه) در سفر به گیلان با همراهی استاندار و جمعی از مسئولان از پروژه تکمیل فاضلاب شهر رشت بازدید کرد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان سفر یک روزه به گیلان بعد از بازدید از روند احداث سد مخزنی شفارود در رضوانشهر و سد مخزنی پلرود در رودسر بوسیله بالگرد؛ با حضور در منطقه فخب رشت در جریان آخرین وضعیت پروژه تکمیل فاضلاب کلانشهر مرکز استان قرار گرفت.

وزیر نیرو با طرح سوال درخصوص نواحی تحت پوشش پروژه و میزان تاثیر گذاری آن در رفع آلودگی از رودخانه های زرجوب و گوهررود و آبهای سطحی و همچنین شرایط فعلی طرح فاضلاب رشت، باتوجه به تاثیرات مثبت پروژه در بهبود شرایط زیست محیطی مناطق تحت پوشش، بر اتمام به موقع پروژه و بهره مندی مردم از آثار مثبت این پروژه تاکید نمود.

در این بازدید علیرضا غیاثی سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به تشریح پروژه پرداخت و گفت: پروژه تکمیل فاضلاب رشت به مبلغ ۱۱۵۶ میلیارد تومان به مدت ۳۶ ماه از نیمه نخست سال جاری شروع شده است.

وی افزود: طول خطوط لوله گذاری این پروژه در مجموع ۵۶ کیلومتر (۴۸ کیلومتر لوله گذاری به روش ترانشه باز ، ۸ کیلومتر به روش لوله رانی ) با احداث ۷ باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب و منهول پمپ اجرا شده است که جمعیت ۴۹ هزار نفری را تحت پوشش قرار می دهد و میزان فاضلاب قابل تصفیه و انتقال به تصفیه خانه فخب۱۰ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در ادامه اظهار داشت: این پروژه عمدتا مناطق کمتر برخوردار شهر رشت شامل: فخب، سیاه اسطلخ، کوی عرفان و سحرخیز و مناطق مجاور بلوار شهید افتخاری را تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب در حال بهره برداری فخب قرار می دهد .

غیاثی با اشاره به روش اجرای این پروژه گفت: با اجرای خطوط انتقال اصلی فاضلاب مناطق مرکزی شهر رشت به روش لوله رانی و تکمیل تلمبه خانه اصلی منطقه مرکزی در این پروژه، لوله گذاری های اجرا شده در مناطق مرکزی، قابلیت اتصال به تصفیه خانه فاضلاب فخب را خواهند داشت.

همچنین در این پروژه تکمیل خط انتقال اصلی شرقی فاضلاب شهر رشت به روش لوله رانی نیز پیش بینی شده است که با تکمیل آن، مناطق شرقی شهر رشت نیز پس از تکمیل لوله گذاری ، قابلیت اتصال به تصفیه خانه فاضلاب را خواهند داشت.

سرپرست آبفای گیلان در ادامه گفت: طول لوله گذاری در این منطقه ۱۳ کیلومتر به همراه دو واحد منهول می باشد و تا کنون ۲.۵ کیلومتر لوله گذاری در این منطقه ، شامل ۱ کیلومتر خط اصلی به قطر ۴۰۰ میلیمتر و ۱.۵ کیلومتر خطوط فرعی به قطر ۲۰۰ میلیمتر انجام شده است.

گفتنی است باتوجه به اینکه جهت تحت پوشش قرار دادن نواحی توسعه ای شهر در بخش های شرقی و غربی ، نیاز به افزایش احجام موافقت نامه طرح فاضلاب رشت می باشد و این امر مستلزم اخذ مجوز از کمسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، وزیر نیرو قول مساعدت در جهت تسریع انجام این موضوع را داد.