بانوان خانه دار در صف اول مدیریت مصرف برق

  بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش هزینه های تولید برق و حفظ منابع کشور و برقراری و استمرار برق پایدار، مدیریت مصرف این انرژی ارزشمند و گرانبها است. در سال‌های اخیر تمرکز اصلی متولیان تامین و توزیع برق بر مدیریت مصرف توسط مشترکان و شهروندان قرار گرفته است و تبلیغات زیادی […]

 

بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش هزینه های تولید برق و حفظ منابع کشور و برقراری و استمرار برق پایدار، مدیریت مصرف این انرژی ارزشمند و گرانبها است.
در سال‌های اخیر تمرکز اصلی متولیان تامین و توزیع برق بر مدیریت مصرف توسط مشترکان و شهروندان قرار گرفته است و تبلیغات زیادی برای اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این موضوع می شود.
هر چند مخاطب مبحث مهم مدیریت مصرف تمام اقشار جامعه هستند، اما بانوان خانه دار در این میان نقش بسیار مهم و اثر گذاری در اجرای مدیریت مصرف برق در منازل که قسمت قابل توجهی از انرژی برق در این اماکن استفاده می شوند، دارند.
بانوان خانه دار بیشتر اوقات خود را در منازل سپری می کنند که همین مسئله در مدیریت مصرف برق و کاهش استفاده از این انرژی که با زحمت و هزینه فراوان به دست می آید، بانوان را در صف اول قرار داده است.
بخش بزرگی از استفاده از لوازم برقی و پر مصرف خانگی توسط بانوان خانه دار اتجام می شود که با استفاده صحیح در زمان مناسب به کاهش پیک بار مصرف کمک شایانی می کند.
اطلاع رسانی و آموزش بانوان خانه دار برای استفاده درست و به موقع از انرژی برق در راستای مدیریت مصرف از ضروریات فرهنگسازی جامعه است که نیاز به برنامه ریزی و اجرای مناسب و موثر دارد.
دستگاه های متولی تامین و توزیع برق در سال‌های اخیر اقدامات بسیار موثری در جهت کاهش و مدیریت مصرف برق داشته اند، اما لازم است بانوان خانه دار به عنوان یکی از جوامع هدف مدیریت مصرف در اولویت قرار گیرند تا نتیجه لازم به طور محسوس دریافت شود.
آگاهی و اطلاع رسانی طرح های تشویقی، آموزش صحیح بکارگیری وسائل پر مصرف، ارائه پیشنهادات و ابتکارات در حوزه مدیریت مصرف برق از مهمترین راهکارهایی است که باعث مشارکت و پر رنگ تر شدن کاهش میزان مصرف برق توسط بانوان خانه دار می شود که باید در دستور کار دستگاه های متولی و رسانه ها قرار گیرد.

*🌐 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان*