نقدی به کارکرد بعضاً گزینشی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در قبال مردم و شهر رشت ؛

باید از «شهر سیاست» گذشت و به «سیاست شهر » رسید / از تجربیات شکست مدیریت شهری در سنوات گذشته درس بگیریم / زباله ها و پسماند به علت ضعف و اختلال مدیریتی در شورا و تغییر متعدد شهرداران رشت بلای جان مردم شده است

شهرداری و به همراه آن شورای شهر ،نهاد یا سازمان عمومی غیر دولتی هستند. غیر دولتی بودن در جامعه ای که دولت مظهر و مصدر سیاست است، به معنای غیر سیاسی بودن هم باید باشد.

شهرداری و به همراه آن شورای شهر ،نهاد یا سازمان عمومی غیر دولتی هستند. غیر دولتی بودن در جامعه ای که دولت مظهر و مصدر سیاست است، به معنای غیر سیاسی بودن هم باید باشد. پس انتظار می رود مدیریت شهری و شهرداری ها غیر سیاسی باشند یا دست کم مرز مشخص میان این سازمان ها و ارکان دولت به معنای نهادها و وزارتخانه و سازمانهای اجرایی باشند. اما چتر سیاست در این سرزمین وسیع تر از آن است که بتوان برای آن حدی قائل شد.
علی ایحال، اعضای محترم دوره‌ی ششم شورای اسلامی شهر رشت برای انتخاب شهردار رشت ، به دنبال گزینه ای سیاسی نرفتند و پس از کش و قوس های فراوان بعد از انصراف آقای احمدی،گزینه ای غیر سیاسی و عضو شورای شهر یعنی آقای علوی را انتخاب کردند که با توجه به شناخت ایشان از شهر ،انتخابی منطقی بوده است.
شورای ششم ،راه را در ابتدا درست انتخاب کرد ولی چرا در ادامه در ارتباط با استیضاح و برکناری شهردار کمتر از یکساله ی رشت رکورد شکسته است و چرا پس از بازگشت دکتر علوی به عنوان شهردار رشت با حکم قانونی دیوان عدالت اداری باز نواهای تفرقه افکنانه از برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت شنیده می شود ؟!
چرا شورای شهری که معیار اولیه ی انتخابش برای شهرداری ،ملاک غیر سیاسی و تخصصی بوده ، به چنین چالشی گرفتار شده است که عکس العمل منفی برخی صاحب نظران و شهروندان رشتی را نسبت به عملکرد شورای اسلامی شهر رشت به ارمغان آورده است ؟!
شورای ششم در اقدام اول خود انتخاب شهردار سیاسی را کنارگذاشت و این اقدام پسندیده بود چون با انتخاب شهردار سیاسی شهر در دایره ی تنگ سیاست محصور می شد ، بحث اساسی در حال حاضر این است که چرا بعد از گذشت این مدت کوتاه با شهردار برای ساماندهی شهر توسط برخی از اعضای شورای ششم رشت همکاری نشده یا نمی شود؟ آیا سهم خواهی ها و نفع طلبی ها نقش دارند و یا مباحث فنی و یا مباحث دیگری مطرح هستند ؟
گذر از شهر سیاست به رسیدن به سیاست شهر
نباید شورا و شهرداری شهر بزرگ و مهم رشت به «شهر سیاست» تبدیل شود و وقت آن رسیده که از شهر سیاست عبور کنیم و در پی مدیریتی باشیم که به «سیاست شهر» همت گمارد. شهر سیاست، شهری است که هویت آن را سیاست تعیین می کند، اما «تدبیر و سیاست برای امور شهر» یعنی تلاش برای مدیریت مسائل، مشکلات و آسیب های کلان شهری مانند رشت و توجه به ابعاد گوناگون زندگی شهری.
البته حرکت به سوی«سیاست شهر» به معنای غیر سیاسی کردن شهر و مدیریت آن نیست. زیرا اساسا کسی نمی تواند بدون بهره مندی از توان و مدیریت سیاسی، شهری مانند رشت را مدیریت کند.
بنابر بحث بر سر میزان نمود سیاست و سیاست زدگی در شهر است. اگر در مشخصه ها و ویژگی های مدیریت عالی شهر، تابلوی سیاست از توان مدیریتی بسیار بزرگتر باشد، چه بسا به وضعیتی منجر شود که شهر و جنبه های غیر سیاسی آن زیر سنگینی سیاست قرار بگیرد.
اکنون که پارلمان شهری در دوره ی ششم قرار دارد عقل سلیم می گوید با وضعیت حاکم در دوره های گذشته ،انتخاب آقای علوی ، کسی که بطور نسبی توانمندی های مدیریتی او بر کارکرد سیاسی اش می چربید و کارآمدی او برگ برنده ای برای شورای ششم شهر رشت به حساب می آمد ،حال چرا برخی اعضای شورای ششم بر ساز ناکوک مخالف منافع شهر و شهروندان رشتی ساز زدند و می زنند، برخی از اعضای شورای ششم ، شهردار رشت را تغییر دادند ،جای سوال و تعجب فراوان دارد!؟
ایکاش ،چه خوب بود با پایه گذاری یک سنت خوب و نیکو و همراهی با انتخاب غیر سیاسی شهردار رشت به همه می باوراندیم که مدیریت شهری رشت می تواند محلی برای حل مشکلات مردم و لذت بردن آنان از زندگی شهری باشد و باز هم می گفتیم که شورا و مدیریت شهری محل طرح و برنامه ریزی برای حل مشکلات اساسی شهر رشت است نه بگومگوها و دعوا های آنچنانی سیاسی و غیر سیاسی که فقط به نفع برخی خواص و از ما بهتران است.
آیا تاکنون مشکلات شهر رشت با تغییرات مکرر شهرداران حل و فصل شده است ؟!
چرا در رشت مدیریت شهری عادت به فرصت سوزی کرده است؟
پس با توجه به عنایت قانون و بازگشت دکتر علوی ،شهردار رشت به محل کارشان ،شایسته است که مدیریت شهری نهایت همکاری و همراهی را با وی داشته باشد تا جبران مافات کم کاری و کج سلیقگی گذشته شود.

در این چند ماه اخیر برای حل و فصل مشکلات پسماند و زباله‌های استان گیلان و بویژه شهر رشت و بحث سراوان و آلودگی‌های ناشی از انباشت زباله در آنجا و مخاطرات شیرابه های زباله ها در آلودگی آبهای زیرزمینی شهرستان رشت و نقاط دیگر استان اقدامات و تلاش ها و رایزن های مؤثری را در سطح ملی انجام داد و با دریافت اعتبارات قابل توجه جهت تکمیل زنجیره ی

کمپوست حدود ۱۵۹ میلیارد تومان دریافت و به در کوتاهترین زمان به حساب شهرداری رشت در دوره‌ی آقای علوی جهت اقدامات فوری واریز کرد و شهردار وقت رشت نیز با هماهنگی مدیریت شهری و شهرستان و استانداری گیلان در حال انجام اقدامات بود که با استیضاح شورای شهر رشت و بحث برکناری مواجه شد و با رفتن آقای علوی ،عملا همه‌ی کارهای مرتبط تعطیل شده است!!!!
در این ارتباط بایستی از برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت پرسید آیا فقط وظیفه آنان سوال و استیضاح و برکناری شهردار رشت است ؟!
آیا در قبال اعتمادی که مردم به آنان کردند ،نباید نسبت به بزرگترین معضل شهر رشت یعنی پسماند و زباله‌ها احساس مسئولیت بیشتر و ملموس تری داشته باشند ؟!