نگاهی به انتخاب شهردار جدید و کارکرد شورای اسلامی شهر رشت؛

باید از «شهر سیاست» گذشت و به «سیاست شهر » رسید / از تجربیات شکست مدیریت شهری در سنوات گذشته درس بگیریم

..

علی کریمی پاشاکی ، روزنامه نگار / شهرداری یک سازمان عمومی غیر دولتی است. غیر دولتی بودن در جامعه ای که دولت مظهر و مصدر سیاست است، به معنای غیر سیاسی بودن هم باید باشد. پس انتظار می رود شهرداری ها غیر سیاسی باشند یا دست کم مرز مشخص میان این سازمان ها و ارکان دولت به معنای نهادها و وزارتخانه و سازمانهای اجرایی باشد. اما چتر سیاست در این سرزمین وسیع تر از آن است که بتوان برای آن حدی قائل شد.
علی ایحال، اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت برای انتخاب شهردار رشت، نباید به دنبال گزینه ای باشند که از همه سیاسی تر است و اساسا نباید ملاک انتخاب وابستگی سیاسی چه این جناح یا آن جناح باشد، یعنی نباید انتخاب شهردار سیاسی شود چون شهر در دایره تنگ سیاست محصور خواهد شد. در ضمن از لسان برخی شنیده می شود که فلان گزینه گمنام است، به نظر می رسد«گمنام دانستن»، برخی از نامزدها بهانه و کلید واژه ای است که برخی برای از میدان به در کردن دیگران از آن استفاده می کنند تا شهر را بیش از پیش به میدان سیاست و سیاست زدگی و چیرگی آن بر «جهان زیست» تبدیل کنند.
نباید شهرداری شهر بزرگ و مهم رشت به «شهر سیاست» تبدیل شود و وقت آن رسیده که از شهر سیاست عبور کنیم و در پی مدیریتی باشیم که به «سیاست شهر» همت گمارد. شهر سیاست، شهری است که هویت آن را سیاست تعیین می کند، اما «تدبیر و سیاست برای امور شهر» یعنی تلاش برای مدیریت مسائل، مشکلات و آسیب های کلان شهری مانند رشت و توجه به ابعاد گوناگون زندگی شهری. البته حرکت به سوی«سیاست شهر» به معنای غیر سیاسی کردن شهر و مدیریت آن نیست. زیرا اساسا کسی نمی تواند بدون بهره مندی از توان و مدیریت سیاسی، شهری مانند رشت را مدیریت کند. بنابر بحث بر سر میزان نمود سیاست در شهر است. اگر در مشخصه ها و ویژگی های مدیریت عالی شهر، تابلوی سیاست از توان مدیریتی بسیار بزرگتر باشد، چه بسا به وضعیتی منجر شود که شهر و جنبه های غیر سیاسی آن زیر سنگینی سیاست قرار بگیرد و از دست رود و کیست که تاثیر شکست در مدیریت شهر رشت را بر سیاست استان انکار کند؟
اکنون که پارلمان شهری در دوره پنجم قرار دارد و به نظر می رسد با توجه به نتیجه انتخابات شاید ما نتوانیم تغییرات چندانی در مدیریت اجرایی شهر رشت شاهد باشیم. ولی عقل سلیم می گوید باید وضعیت حاکم در دوره های گذشته به شکل اساسی تغییر کند و برای شهرداری رشت فردی برگزیده شود که توانمندی های مدیریتی او بر کارکرد سیاسی اش بچربد و کارآمدی او برگ برنده ای برای شورای پنجم شهر رشت به حساب آید. اما ضرورت دارد متذکر شویم که انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش روست و انتخابات ریاست جمهوری شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ از آنچه در تقویم می بینیم بر اساس تحولات اجتماعی خیلی به ما نزدیکتر است. چه خوب است با پایه گذاری یک سنت خوب و نیکو و انتخابی غیر سیاسی به همه بباورانیم که مدیریت شهری رشت می تواند محلی برای حل مشکلات مردم و لذت بردن آنان از زندگی شهری باشد و باز هم بگوییم که شورا و مدیریت شهری محل طرح و برنامه ریزی برای حل مشکلات اساسی شهر رشت نه بگومگوها و دعوا های آنچنانی سیاسی و غیر سیاسی که فقط به نفع برخی خواص و از ما بهتران است، باشد . والسلام ـ ایام بکام