تسلیت و همدردی

سرور گرامی جناب آقای محمد غفاری راد درگذشت ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض می نماییم.

از خداوند منان برای آن مرحوم مغفور جنت مکان ، آمرزش بی پایان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم .   علی کریمی پاشاکی روزنامه نگار و دست اندرکاران گروه رسانه ای گیلان بهتر

از خداوند منان برای آن مرحوم مغفور جنت مکان ، آمرزش بی پایان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم .

 

علی کریمی پاشاکی روزنامه نگار و دست اندرکاران گروه رسانه ای گیلان بهتر