انتصاب مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان

طی حکمی از سوی مسعود صادقی خمامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، مهدی دوستی بعنوان مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب و مشغول به کار شد. گفتنی است این حکم طی نشستی با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت به مهدی دوستی اهدا شد و طی آن از زحمات […]

طی حکمی از سوی مسعود صادقی خمامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، مهدی دوستی بعنوان مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب و مشغول به کار شد.

گفتنی است این حکم طی نشستی با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت به مهدی دوستی اهدا شد و طی آن از زحمات کاظم رجبی مدیر سابق این دفتر تشکر و قدردانی شد.