برای تلاش های قابل تقدیر دکتر زارع جهت ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در استان گیلان؛

دکتر زارع،مدیری توانمند،متواضع و پاکدست

  دکتر ارسلان زارع،سرپرست کنونی استانداری گیلان و همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری به دلیل داشتن سابقه ی درخشان مدیریت اجرایی در سنوات گذشته و با توجه به حضور چندین ماهه در گیلان و اشراف به استان و همچنین اعتقاد به سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید و نگاه دلسوزانه ،منطقی […]

 

دکتر ارسلان زارع،سرپرست کنونی استانداری گیلان و همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری به دلیل داشتن سابقه ی درخشان مدیریت اجرایی در سنوات گذشته و با توجه به حضور چندین ماهه در گیلان و اشراف به استان و همچنین اعتقاد به سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید و نگاه دلسوزانه ،منطقی و رو به جلو به مباحث مختلف،عملا تمام داشته ها و تجربیات مدیریتی خویش را برای انسجام بیشتر در استان گیلان به کار گرفته و در این مدت اثبات کرده است دارای پتانسیل و ظرفیت ،صبوری و تواضع مدیریتی می باشد.
دکتر زارع در مدت حضور در استان گیلان بدون راه اندازی پروپاگاندا و تبلیغات برای خویش،فقط به کار و انجام امور مختلف استان در تمام زمینه ها با صرف وقت و انرژی زیاد، بخوبی پرداخته و در زمره ی مدیران بی ادعا وپر کار محسوب میشود.
وی از زمانی که به استان گیلان آمده،توانسته است با نقاط قوت و ضعف استان آشنا شود.رفتارنیکو با کارکنان و تواضع با مردم و تعامل خوب و منطقی و صد البته قانونمند با مدیران دستگاه‌های اجرایی ،توانسته است گامهای مهمی برای انجام امور و رفع موانع و مشکلات توسعه ی گیلان بردارد.
به نظر می‌رسد،دکتر زارع به خوبی توانسته است از پس سرپرستی استانداری گیلان و جلب اعتماد عمومی به خود با تلفیق قانونمندی،مدیریت و اخلاق مداری بر آید.همچنین رفتار پسندیده ایشان با ارباب رجوع،مدیران و کارکنان باعث همگرایی و همدلی خوب در استان گیلان شده است ودر این مدت استان در فرآیندی رو به جلو برای انجام امور مختلف قرار گرفته است.

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار