شکست ترامپ و ترامپیسم و بیم ها و امیدها؛

شکست پدر تندروهای عالم و عامل بی قانونی وقاتل دمکراسی/ عاقبت تندروی،عوام فریبی و پوپولیسم شکست است

    🔹 برنده انتخابات در آمریکا با اعلام رسانه های معتبر آمریکا و جهان معلوم شد و جو بایدن از طرف اکثریت آمریکا ییان بر دونالد ترامپ تندرو و قانون شکن و قاتل آزادی ،دمکراسی و جریان واقعی آزادی اطلاعات غلبه کرد.باید در همین ابتدا این یادداشت متذکر شوم که اکثریت مردم آمریکا و […]

 

 

🔹 برنده انتخابات در آمریکا با اعلام رسانه های معتبر آمریکا و جهان معلوم شد و جو بایدن از طرف اکثریت آمریکا ییان بر دونالد ترامپ تندرو و قانون شکن و قاتل آزادی ،دمکراسی و جریان واقعی آزادی اطلاعات غلبه کرد.باید در همین ابتدا این یادداشت متذکر شوم که اکثریت مردم آمریکا و فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در آمریکا با اتخاذ تاکتیک و استراتژی صحیح، نقطه ضعف بزرگ دمکراسی خواهی و با اصطلاح ارزشهای خاص جامعه آمریکا( انتخاب ترامپ) را در کمتر از چهار به این جامعه ی تاثیرگذار بر معادلات ملی،منطقه ای و بین المللی تصحیح کردند و این نشان از پویایی روند اجتماعی و دمکراسی خواهی در آن کشور می باشد. صد البته آرایی که برای ترامپ به صندوق رای رفته است نشان دهنده ی وجود شکاف طبقاتی و ناهنجاری‌های متنوع است که قدرت تولید تفکر چرکین و نفرت ترامپیسم بر پیکر دمکراسی است و ضرورت دارد تا صاحب نظران و اندیشمندان و همچنین سیاست مداران و جامعه شناسان برای رهایی جامعه آمریکا از این تفکر پوپولیستی و ویرانگر بصورت جدی با اتخاذ روش های بنیادین و اساسی اقدام کند تا در سایه اقدامات خردمندانه ی ملی و بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک جهان شاهد آرامش نسبی بعد از چهار سال طوفان ترامپ و ترامپیسم باشد.

 

 

ترامپ دشمن مردم و دمکراسی و عاشق پوپولیسم

 

 

کثیری از صاحب نظران بر این باورند که میراث ترامپ در آمریکا و حتی بخش هایی از جهان؛ ایجاد و تشدیدحفره ای عمیق بر پیکر دمکراسی بود.او در طول سالهای اخیر بکرات بر پیکر نهادهای دمکراسی تازید و قانون را تضعیف کردو بسیاری از مستبدان و زورگویان و مرتجعین نقاط مختلف دنیا را مورد حمایت قرار داد و بر جان نحیف آزادی خواهی در این ممالک تازیانه جهالت و پوپولیسم زد.

دموکراسی و جریان دمکراسی خواهی در آمریکا و حتی برخی کشورهای دنیا در دوره ترامپیسم، آن دمکراسی نبود که بزرگان و تدوین کنندگان اندیشه دمکراسی شیفته آن بودند.رفتارهای دولت آمریکا تحت رهبری ترامپ در طی سالهای اخیر در برابر قانون و نهادهای دمکراسی قانونی و پیروی از قوانین نبودو حتی دیوان سالاری دولت آمریکا در این دوره از آن انضباط خاص دیوان سالاری آمریکا یی برخوردار نبود.

رفتارهای دونالد ترامپ نشان داد که تنها نهادها و قوانین برای تاسیس و تقویت دمکراسی کافی نیستند بلکه رفتار،گفتار، کردار ،عواطف ، باورها ، جوهر و روح انسان ها هستند که به جوامع سیاسی و دمکراسی برای ساختن جامعه ای عاری از عوام فریبی،پوپولیسم،اعمال ضد قانونی و ضد انسانی و مخالف آرمان های دمکراسی معنا می دهند.

 

طبقه ی متوسط آمریکا با شکست ترامپ خودنمایی کرد

 

 

تندروی ترامپ علیرغم سامان بخشی نسبی و موقت در معیشت طبقات برخوردار و صاحبان ثروت در آمریکا، طبقه متوسط را به خاطر منافع شخصی خود فریب داد و آنها را نیز به اقتصاد وابسته کرد،همان اقداماتی که تندرو ها و ناقضین دمکراسی خواهی در و مخالفان آزادی اطلاعات در دیگر کشورها ی دنیا انجام می دهند تا فقط بتوانند مانند ترامپ به قدرت برسند و بعد از آن، صرفاً برای منافع خود و دیگر حامیان ثروتمند ،اکثریت مردم را قربانی عوام فریبی و پوپولیسم خود کنند.

تفکر ترامپیسم و حاملان اندیشه های تندروانه درک نمی کنند که طبقه متوسط در سراسر دنیا و آمریکا بیش از آنکه تشنه نان و رفاه اقتصادی بیشتر باشد هم زمان در عطش آزادی و تقویت دمکراسی است.ترامپ و ترامپیسم بزرگترین ضربه را به همگرایی اجتماعی ملی و بین المللی زد و توانست به مقدار قابل ملاحظه ای بین جامعه آمریکا و جامعه ی بین المللی اعتماد زدایی ‌کند.

 

 

عبور طبقه ی متوسط آمریکا از ترامپ

 

 

اما در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایالات متحده ،مردم آمریکا که بر شالوده و اساس طبقه ی متوسط بنا شده و اندیشه های لیبرال دموکراسی در آن ریشه دارد،با هوشیاری به توفیقات موقت اقتصادی ترامپ « نه بزرگ» گفت و با ارسال آرای پستی بیش از صد میلیونی و حضور چشمگیر در پای صندوق های رای در دوره ی پر خطر کرونایی ،در واقع دمکراسی و ارزش های جامعه آمریکا را بر عوام فریبی و پوپولیسم و اعمال ضد قانونی ترامپ ترجیح دادند و جو بایدن دمکرات را برگزیدند.

این شکست فاحش و آشکار تندروی،عوام فریبی،پوپولیسم،اعمال ضد قانونی و ضد دمکراسی بود و می تواند درس بزرگی برای تمام تندرو های و پوپولیست های جهان باشد که نمی توان برای مدتی طولانی دروغ گفت و عوام فریبی کرد .

 

 

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار