ترامپ آمریکایی رفتنی شد با ترامپ های داخلی چه کنیم؟!

/ایرانیان نمی خواهند وارث سرزمین فرصت های سوخته باشند/مردم باز تمام قد ایستادگی می کنند بشرطی که فرصت سوزی نشود/گروگان گرفتن ارزاق عمومی و دارو کار ترامپ های داخلی است     ظریفی توئت کرد؛ «مردم ایران ایستادگی کردند تا آن نامرد ( ترامپ) رفتنی شد.» نقل به مضمون__آری این مردم ایستادگی کردند و نجیبانه […]

/ایرانیان نمی خواهند وارث سرزمین فرصت های سوخته باشند/مردم باز تمام قد ایستادگی می کنند بشرطی که فرصت سوزی نشود/گروگان گرفتن ارزاق عمومی و دارو کار ترامپ های داخلی است

 

 

ظریفی توئت کرد؛ «مردم ایران ایستادگی کردند تا آن نامرد ( ترامپ) رفتنی شد.» نقل به مضمون__آری این مردم ایستادگی کردند و نجیبانه با فقر تحمیلی و ناکارآمدهای متنوع برخی مسئولان سوختند و ساختند تا شر دونالد ترامپ از سر ملت های عالم کم شد.

ملت ایران مقاومت کرد و با کمبود و گرانی کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز روزانه سوخت و ساخت ،ولی کسانی در داخل کشور از دارو و کالاهای اساسی و روزمره مردم سؤاستفاده کردند و با این کار در نامردی از ترامپ آمریکایی جلوتر رفتند.از برخی وابستگان به برخی وزیران و مدیران و مسئولان گرفته تا مافیایی که با خیال راحت در گوشه و کنار کشور با سلامت مردم ،زیر چتر این یا آن جناح سیاسی و قدرت دلالی می کند.

اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در مقابل سیاست های غیر منطقی و زروگویانه ی دونالد ترامپ آمریکایی جانانه و نجیبانه ایستادگی کردند،اما خیانت ترامپ های ناجوانمرد وطنی،کمر ملت را خم کرده است.ارزاق روزانه مردم در انبار های آنان احتکار شده است تا کثیری از ایرانیان شرمنده فرزندان و سفره حقیر خانواده هایشان باشند.

 

مردم در مقابل ترامپ آمریکایی ایستادگی کردند،اما هنوز نامردانی هستند که مایحتاج ضروری مردم را در انبارهای خود احتکار می کنند تا در وقت مناسب روانه بازار سیاه شود و یا با هدف کسب سود بیشتر به صورت قانونی و غیر قانونی به کشورهای همسایه صادر کنند که ناگهان کامیون های به صف شده آنها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی زخم جامعه را تازه می کند.

 

ملت جانانه و نجیبانه همه ی سختی ها را تحمل می کنند اما به نظر می‌رسد از مردانگی،نجابت و مقاومت مردم،برخی نامرد سؤاستفاده می کنند.

ملت در برابر تحریم های ظالمانه نجیبانه ایستادگی می کند ولی برخی بی برنامگی ها و ضعف ها ی مدیریتی،انگیزه ی مقاومت مردم را نشانه رفته است.اگر حضور جو بایدن آمریکایی را فرصت می دانید،نکند که فرصت سوزی کنید به این امید که ملت باز تمام این سختی ها را تحمل خواهد کرد.البته هیچ یک از ایرانیان نمی پذیرد که در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی حاکمان آمریکا،کسی سر خم کند،ولی مذاکره عزتمندانه و نرمش قهرمانانه برای رهایی ایرانیان از این همه سختی‌های متکثر ،از مؤلفه ها و فاکتورهای مدیریت عزتمندانه با حفظ شانیت ایران و ایرانی ،یکی ارکان سیاست ورزی و حفظ قدرت و موجودیت در ارتباطات بین المللی می باشد.ایرانیان هیچگاه در تاریخ به ذلت تن نداده اند ولی با برخورداری از منطق دیالوگ و گفتگو همیشه سرآمد جهانیان در تاریخ بوده و هستند ‌.

 

وقتی در داخل کشور برخی در کنترل نرخ ارز و طلا در برابر ترامپ های داخلی و بر آوردن نیازهای ابتدایی و ضروری مردم که برخی از آنها هیچ ربطی به غرب و شرق عالم ندارد،نمی توانند کاری انجام دهند ،از ملت چقدر انتظار دارید تا در مقابل این تحریم های کمرشکن مقاومت کنند؟

 

اگر ادعای مدیریت روزآمد دارید چرا تا قبل از انتخابات آمریکا و رفتن ترامپ قیمت ارز و طلا و… را نتوانستید مدیریت کنید ،که با خبر رفتن ترامپ قیمت ارز در کانال ۲۵ هزار تومان قرار گرفت ؟

 

ملت باز هم نجیبانه در مقابل تعدیات آمریکا و هر دولت متجاوز دیگری ایستادگی خواهد کرد بشرطی آنکه مردم روز به روز فقیر تر نشوند و بودجه اداره کشور را از جیب پاره و خالی مردم درمانده تامین نکنید.

 

ملت در برابر تمام سختی ها ی تحریم ها و در برابر جنگ نابرابر در مقابل کرونا هم ایستادگی کرده و می کند،ولی با کمال تأسف مسئولان نتوانستند حتی واکسن آنفلوآنزا و انسولین به قدر کافی برای جامعه تهیه کنند،با این وضعیت دیگر چه انتظاری از ملت دارید؟

 

قطعاً ایرانیان باز هم مقاومت خواهند کرد ولی به شرط اینکه در ادامه وارث سرزمین فرصت های سوخته نباشند.

آقایان و خانم های مسئول،کارایی سیستم حکمرانی را برای تامین رفاه و آسایش ملت ارتقاء دهید و به جایی برسانید که ملت بتواند بدون اضطراب و التهاب، بخشی از پروسه ی «جهانی شدن» و با دنیا عزتمندانه در تعامل باشند.به برخی ترامپ های داخلی و تمامیت خواهان سیاسی و اقتصادی باید متذکر شد که بس است دست از خودمحوری و خودپرستی خودخواهانه و رانت خوارانه تان بر دارید تا هر ایرانی صاحب یک زندگی شرافتمندانه و آرام باشد.

در غیر اینصورت توان نحیف و ضعیف مردم دیگر تکیه گاه مطمئنی برای اعمال سیاست‌های غلط،تندروانه و کاسبکارانه و تبعیض آلود و کاسبان تحریم و جنگ نخواهد بود.

 

 

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار