نخستین اهدای عضو در سال ۱۴۰۲ در گیلان

نخستین اهدای عضو سال جدید در استان گیلان با اهدای اعضای بدن حسن مرادی ۵۵ ساله اهل شهرستان ساوه انجام شد.