بازدید نوروزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

  در دهمین روز از سال نو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا بازدید کرد. در دهمین روز از سال نو، دکتر عقیل قلی پور _ معاون درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا بازدید کرد.  گفتنی‌است؛ دکتر قلی پور ضمن عیادت از بیماران، با حضور در بخش […]

 

در دهمین روز از سال نو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا بازدید کرد.

در دهمین روز از سال نو، دکتر عقیل قلی پور _ معاون درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا بازدید کرد.
 گفتنی‌است؛ دکتر قلی پور ضمن عیادت از بیماران، با حضور در بخش های تروما، اورژانس و دیگر بخش های بستری این مراکز، سطح کمی و کیفی خدمات درمانی ارائه شده در ایام نوروز را مورد بررسی قرار داد.