سرپرست مدیریت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

با پیشنهاد معاون فنی و زیربنایی و موافقت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، حجت رحمت خواه با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. گفتنی است پیش از این حامد لاهیجی مدیر عمران و شهرسازی بود که با اهدای لوح از خدمات وی تجلیل شد، حجت […]

با پیشنهاد معاون فنی و زیربنایی و موافقت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، حجت رحمت خواه با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

گفتنی است پیش از این حامد لاهیجی مدیر عمران و شهرسازی بود که با اهدای لوح از خدمات وی تجلیل شد، حجت رحمت خواه از نیروهای با سابقه سازمان است که به عنوان مدیر امور شهری و روستایی سازمان نیز فعالیت می‌کند