مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

با لابی گری، سفارش پذیری و تخصیص اعتبار در فعالیت های فرهنگی به شدت مخالفم

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: اعتبارات با هدف تعالی فزون‌تر فرهنگی و هنری استان، به سمت موسسات سوق می‌یابد. امیرحسین طاهری در نشست با مدیران مؤسسات سینمایی استان گیلان ضمن تسلیت ایام فاطمیه افزود: تخصص محوری و توجه به اهالی فن و با تجربه در دستور کار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی […]

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: اعتبارات با هدف تعالی فزون‌تر فرهنگی و هنری استان، به سمت موسسات سوق می‌یابد.

امیرحسین طاهری در نشست با مدیران مؤسسات سینمایی استان گیلان ضمن تسلیت ایام فاطمیه افزود: تخصص محوری و توجه به اهالی فن و با تجربه در دستور کار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم خروج تصدی‌گری دولت از حوزه هنر ادامه داد: پیشبرد امور هنری و فرهنگی باید به اهل فن و متخصصان واگذار شود و جنبه عمومی و مردمی پیدا کند.

طاهری تصریح کرد: با لابی‌گری و سفارش‌پذیری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و تخصیص اعتبارات به شدت مخالف هستم.

وی با تاکید بر اینکه شایسته سالاری و شایسته گزینی در اولویت فعالیت‌های ارشاد گیلان خواهد بود، ادامه داد: موضوع تامین مسکن اهالی سینما نیز پیگیری می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تاکید بر جایگاه و نقش مهم مؤسسات سینمایی در پیشرفت و توسعه اقتصاد سینمای استان افزود: مؤسسات سینمایی و هنری که طرح و برنامه ارائه دهند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

این نشست با حضور فاطمه فروتن سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار شد و هر یک از مدیران مؤسسات سینمایی استان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی فعالیت خود را بیان کردند.