با نگاهی به ضعف های طرح تحول سلامت و مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پوشش دادن به بیماران موج آنفلوآنزای اخیر؛

بخش مهم و استراتژیک بهداشت و پیشگیری، قربانی طرح پر ایراد طرح تحول سلامت درمان محور شد/در اجرای طرح تحول سلامت شیپور از دهانه ی گشادش نواخته شده است/طرح تحول سلامت دولت آقای روحانی و طرح هدفمندی یارانه های دولت آقای احمدی نژاد هردو ناکارآمد و هزینه را شدند/هزینه کردن برای نهادینه شدن بهداشت و پیشگیری ،هزینه به فایده و سرمایه‌گذاری برای داشتن زندگی سالم است

طرح تحول سلامت عملاً با عدم توجه و یا کم توجهی به مقوله ی مهم ‌و حیاتی بهداشت فردی و عمومی و مبحث اساسی پیشگیری با ناکارآمدی و شکست نسبی مواجه شده است.در اجرای این طرح با اعمال سیاست‌های غلط و سلیقه ای در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در دوره ی آقای دکتر قاضی زاده هاشمی فقط منابع مالی عظیمی در واقع به هدر رفت و جیب عده ای خاص که از اولویت درمان بر بهداشت و پیشگیری منتفغ می شدند ،پر شده است و کمترین اثرگذاری پایدار را در جهت نهادینه کردن سلامت به معنای عام در جامعه داشته است.
عدم برنامه‌ریزی و اجرای ناقص و سلیقه ای در عملیاتی کردن برند دولت تدبیر و امید
این طرح به واقع برند دولت تدبیر و امید بود که با برنامه‌ریزی ضعیف در تدوین و اجرای سلیقه‌ای وناقص عملاً به پاشنه آشیل جامعه و این دولت تبدیل شده است.پیشتر گفته شد،این طرح عظیم و مهم به نداشتن پلات فرم و برنامه ریزی اساسی و همه جانبه تاکنون نتوانسته است در مقوله ی تامین سلامت واقعی و ریشه ای عمل کند و به نظر کارشناسان و صاحبنظران دلیل این ادعا،عدم کارایی و عدم توانایی سازمان درمان و سلامت کشور و استان در مقابله با امواج بیماری هایی همچون آنفلوآنزای های فصلی و سایر بیماریهای عفونی و واگیردار و همچنین روند رو به افزایش بیماریهای غیرواگیر دار از جمله بیماری های دیابت ،چربی خون و… می باشد.
بهداشت و پیشگیری حلقه ی مفقوده ی نظام سلامت
اعتقاد صاحب نظران حوزه ی سلامت بر این است که با غش کردن طرح تحول سلامت به سمت درمان و یا به عبارتی درمان محور شدن،عملا بحث پیشگیری و بهداشت ، به واقع با کم توجهی مواجه شده و به حلقه ی مفقوده ی نظام سلامت جامعه به معنای عام تبدیل گردیده است.برای اثبات همین بخش از تحلیل ،اگر دوستان طرفدار موفقیت طرح تحول سلامت به نام وزارتخانه ای که در آن مشغول به فعالیت هستند کمی عنایت و توجه نمایند،می توانند اولویت و ارجحیت دارد و اهمیت بهداشت و پیشگیری بر درمان مشاهده کنند.حال این سؤال برای جامعه ی هدف طرح تحول سلامت پیش می آید که چرا برخی دوست دارد شیپور سلامت جامعه را از دهانه ی گشادش بدمند ؟!
به نظر می‌رسد این موضوع بر می گردد فقط و فقط به برخورداری های نجومی عده‌ معدودی از اجرای آن.
در واقع دولت آقای روحانی با اجرای طرح تحول سلامت همان اشتباهی را مرتکب شده است که دولت آقای احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مرتکب شد و جالب‌تر اینجاست که هر طرح تقریباً سرنوشت مشابه و یکسان یعنی ناکارآمدی و اتلاف هزینه های هنگفت مبتلا شده اند.

کلام آخر
علی ایحال، به نظر می‌رسد، تدوین کنندگان و برنامه ریزان و در نهایت مجریان طرح تحول سلامت می بایست شهامت اعتراف به اشتباهات را داشته باشند و به مسیر منطقی تر در اجرای طرح تحول سلامت بازگردند تا هم از اتلاف هزینه‌های هنگفت و کم بازده در بخش درمان جلوگیری شود وهم با تمرکز و هزینه کرد در مقوله ی نهادینه کردن بهداشت و پیشگیری در واقع هم هزینه به فایده صورت گیرد و هم فی الواقع این امر نوعی سرمایه‌گذاری برای داشتن زندگی سالم و همه جانبه محسوب می‌شود. وقتی که طرح تحول سلامت بهداشت و پیشگیری محور را عملیاتی کنیم،آنوقت مشاهده خواهیم کرد که به شدت از ورودی بیماران به مراکز درمانی کاسته خواهد شد و هزینه های درمان هم در بخش منابع دولتی و هم در اقتصاد درمان خانوار به حداقل خواهد رسید.چون فراوانی بیماریهای عفونی و واگیردار و غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید.

علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار_