بدترین دوقطبی سازی، بنی صدر سازی، دکتر روحانی است

قیاس «روحانی» و «بنی صدر» قیاس مع الفارق و تولید کارخانه کج اندیشان و تبهکاران است

 

قیاس آقای حسن روحانی و ابوالحسن بین صدر، قیاسی کج اندیشانه و اگر به عمد باشد، قیاسی خیانتکارانه و تبهکارانه است. وجوه تمایز آقای روحانی با بنی صدر خیلی زیاد و متنوع است به طوری که به راحتی قابل تمایز و تشخیص است. آقای روحانی از تبار اندیشه امام خمینی (ره) و از رهروان اوست در حالی که بنی صدر از تبار دیگریست. دکتر روحانی از جنس روحانیت و فرزند حوزه و فقاهت است ولی بنی صدر از تبار اندیشه لیبرالیستی غرب است. دکتر روحانی در کنار شهید بهشتی، مطهری و هاشمی رفسنجانی، اما بنی صدر در کنار منافقین و ضد انقلاب تعریف می شود. دکتر روحانی اولین کسی بود که حضرت امام خمینی (ره) را «امام » نامید، در حالی که بنی صدر اولین کسی بود که در مقابل امام (ره) ایستاد. دکتر روحانی همیشه در دفاع از امام (ره) و آرمانهای انقلاب اسلامی چه پیش و چه پس از آن با تمام ظرفیت جهاد و تلاش کرد و می کند، بنی صدر نه تنها برای پیشبرد اهداف انقلاب و اما (ره) تلاش نکرد، بلکه در جبهه مخالف قرار گرفت و کشور را نا امن کرد.

تمام اندیشه فکری و ذهنی دکتر روحانی مبتنی بر حرکت در چارچوب مردم سالاری دینی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در دنیای پرتلاطم امروز می باشد،در حالی که  بنی صدر  دغدغه انقلابی و دینمداری نداشت. بنابراین چنین تشبیهی مع الفارق و فاقد هر گونه استدلال عقلی، فلسفی و اعتقادی است در حقیقت وجه تمایز دکتر روحانی و بنی صدر به خاستگاه گفتمانی آنان باز می گردد. خاستگاه دکتر روحانی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام (ره)، حاکمیت اندیشه ولایت فقیه مترقی، حفظ و گسترش مردم سالاری و تداوم سرمایه اجتماعی است و از این منظر هر گونه تشابهی میان این دو، فاقد استدلال عقلی و بی پایه می باشد. عده ای قلیل و خودسر تخریبگر باید بدانند میان «خودجوش» و «خودسر» فاصله از«راه» به «بیراهه» است، فاصله ازخدمت تا خیانت است. شگفت است که در روزی که رژیم صهیونیستی و جنایاتش باید محکوم شود، جماعتی کج اندیش و سبک مغز، بهانه ای برای بیگانگان مهیا کردند و همواره سعی داشته اند تاثیر شعارها و راهپیمایی باشکوه روز قدس را کمرنگ کنند.

مردم بالاخص جوانان عزیز، نیک می دانند که توهین به منتخب ملت، توهین به شعور مردم است. دکتر روحانی، رییس جمهور همه ایرانیان است و توهین به او که اینک نماد  مردم سالاری در کشور محسوب می شود، اهانت به دمکراسی و مردم سالاری در ایران است.

علی کریمی پاشاکی

نتیجه تصویری برای روحانی