رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور:

برخلاف هیاهو انتخابات اتاق ایران بر اساس مُرّ قانون برگزار شد

اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند در مورد مشاغل حساس است که هیات رئیسه اتاق ایران جز آن محسوب نمی شود  حسین میرمحمد صادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور گفت: بر خلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند، هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد […]

اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند در مورد مشاغل حساس است که هیات رئیسه اتاق ایران جز آن محسوب نمی شود

 حسین میرمحمد صادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور گفت: بر خلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند، هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مر قانون بوده است.

صادقی افزود: برگزاری انتخابات این دوره هیات نمایندگان اتاق ها به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین‌نامه داده بود مشکل‌تر از گذشته بود.

این مقام مسئول یاداور شد: رد صلاحیتی که باید در ۱۰ روز طبق قانون انجام می شد نه تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت ها بعد از آن هم انجام نشد.

رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور تاکید کرد: اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند در مورد مشاغل حساس است که هیات رئیسه اتاق ایران جز آن محسوب نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور، خوب نیست.

صادقی در پایان گفت: انتظار می‌رود مراجع مربوط به طور قاطع تصمیم‌گیری کنند و طبق مرّ قانون عمل شود.