برخورد بد روحانی با جهانگیری به خاطر درخواست «سهمیه بنزین برای همه»

در روزها و هفته های اخیر، زمزمه هایی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در برخی از محافل خبری – سیاسی مطرح شده که واکنش هایی را به همراه داشته است. به اجمال می توان نوشت که برخی از حامیان دولت پیشنهاد داده اند که دولت افزایش قیمت بنزین را برای کاهش مصرف در نظر بگیرد. […]

در روزها و هفته های اخیر، زمزمه هایی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در برخی از محافل خبری – سیاسی مطرح شده که واکنش هایی را به همراه داشته است.

به اجمال می توان نوشت که برخی از حامیان دولت پیشنهاد داده اند که دولت افزایش قیمت بنزین را برای کاهش مصرف در نظر بگیرد. این در حالی است که گزارشاتی از رکوردشکنی میزان مصرف بنزین در ماه های اخیر منتشر شده است.

اما مخالفان این ایده نسبت به تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر قیمت ها و پیامدهای اجتماعی – امنیتی بسیار گسترده آن هشدار داده اند.

البته موضوع مدیریت مصرف بنزین در دولت روحانی نیز مطرح شده بود. همچنان که در اواخردوره دوم دولت، ایده ای برای سهمیه بندی فردی بنزین مطرح شد که به دلیل برخی اختلاف نظرها، این ایده کنار گذاشته شد.

اسحاق جهانگیری در گفتگو با نشریه آگاهی نو در این باره گفت: در اواخر سال ۹۷ با یک ایده جدیدی روبه رو شدم که یک عده ای از دوستان با من ملاقات کردند و گفتند به جای سهمیه خودرو، سهمیه فردی را مطرح کردند. گفتند شما برای نزدیک شدن به عدالت سهمیه به فرد بدهید.

وی گفت که هر وقت در دولت بحث کردیم وزرا تقریبا مخالف بودند. یعنی وزیر نفت مخالف بود، وزیر کشور مخالف بود، رئیس کل بانک مرکزی مخالف بود.آن ها می گفتند که آقای جهانگیری این شدنی نیست. وارد داستانی می شویم که نمی دانیم چه می شود.آقای روحانی هم مبنایی مخالف بود. هر وقت می گفتیم یک شوخی هم در جلسات می کرد که آقای جهانگیری می گوید هر کس متولد شد غیر از پستونک شیر یک پستونک بنزین هم به او بدهیم.

جهانگیری گفت: در جلسه آخر که می خواست راجع به قیمت بنزین تصمیم گیری شود در حضور آقای روحانی من باز این را مطرح کردم که آقای روحانی برخورد خیلی بدی در جلسه کردند. یعنی شاید تنها برخورد تلخ بین من و آقای روحانی همان جلسه بود که در حضور سران و جمعی از سه قوه بود.

این در حالی است که طرح بنزین برای همه در اواخر سال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی در دو شهر کیش و قشم اجرایی شد.