پایین آمدن تاب‌آوری‌ جامعه با هزینه‌های درمانی

برخی مراکز درمانی «اصرار دارند مریض را در بیمارستان نگه دارند چراکه پول خرج می‌کند»

حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه می گوید: اینجا اصرار دارند مریض را در بیمارستان نگه دارند چراکه پول خرج می‌کند. هر شهری که می‌رویم شلوغ‌ترین جاها مطب‌ها و بیمارستان‌ها هستند. خیلی از مداخله‌های درمانی در کشور ما غیر استاندارد است. هر جامعه‌ای ظرفیتی برای تحمل مشکلات دارد، گرفتاری‌های درمانی، تاب‌آوری جامعه را پایین می‌آورد […]

حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه می گوید:

اینجا اصرار دارند مریض را در بیمارستان نگه دارند چراکه پول خرج می‌کند.

هر شهری که می‌رویم شلوغ‌ترین جاها مطب‌ها و بیمارستان‌ها هستند.

خیلی از مداخله‌های درمانی در کشور ما غیر استاندارد است.

هر جامعه‌ای ظرفیتی برای تحمل مشکلات دارد، گرفتاری‌های درمانی، تاب‌آوری جامعه را پایین می‌آورد و هنگام مواجهه با مشکلات دست به اعتراض می‌زنند.

یک نفر را صبح تا شب گرفتار بیمارستان و تهیه دارو کرده‌اید معلوم است وقتی بشنود کشور درحال توسعه است برافروخته می‌شود.

تجارت درمان در کشور ما خیلی پررنگ است، چراکه متاسفانه تصمیم‌گیرندگان در حوزه درمان ذی‌نفع هستند.

تمرکز برنامه هفتم در خصوص بهداشت و درمان، بر روی درمان است و با روح علم سلامت سنخیت ندارد./خبرآنلاین