بررسی الحاق محدوده یک و نیم هکتاری شهر کلاچای

نشست بررسی الحاق محدوده یک و نیم هکتاری اراضی ضلع شمالی واقع در کمربندی شهر کلاچای به ریاست فرماندار رودسر در محل دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این نشست که شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و سخنگوی شورای اسلامی شهر کلاچای هم در آن حضور داشتند، در ارتباط با الحاق محدوده یک و […]

نشست بررسی الحاق محدوده یک و نیم هکتاری اراضی ضلع شمالی واقع در کمربندی شهر کلاچای به ریاست فرماندار رودسر در محل دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و سخنگوی شورای اسلامی شهر کلاچای هم در آن حضور داشتند، در ارتباط با الحاق محدوده یک و نیم هکتاری اراضی ضلع شمالی واقع در کمربندی شهر کلاچای بحث و تبادل نظر و ارائه طریق شد.

در این نشست در خصوص به رسمیت شناختن احقاق حق و دفاع از حقوق مکتسبه شهروندان تاکید شد.