توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

بررسی بروز یازده مورد عارضه در پی انجام «اندوسکوپیک» در یکی از درمانگاه های تخصصی

در پی بروز یازده مورد عارضه پس از انجام مداخله «اندوسکوپیک» در یکی از درمانگاه‌های تخصصی اقدامات لازم در خصوص بررسی موضوع توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت پذیرفت. به گزارش علوم پزشکی گیلان، در پی ارسال گزاش از بروز یازده مورد عارضه ناشی از تجویز دارو، به دنبال انجام مداخله «اندوسکوپیک» در یکی […]

در پی بروز یازده مورد عارضه پس از انجام مداخله «اندوسکوپیک» در یکی از درمانگاه‌های تخصصی اقدامات لازم در خصوص بررسی موضوع توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت پذیرفت.

به گزارش علوم پزشکی گیلان، در پی ارسال گزاش از بروز یازده مورد عارضه ناشی از تجویز دارو، به دنبال انجام مداخله «اندوسکوپیک» در یکی از درمانگاه‌های تخصصی استان، تیم نظارتی دانشگاه مشتمل بر کارشناسان درمان و کارشناسان غذا و دارو اقدامات لازم جهت بررسی موضوع را با تشخیص احتمالی استفاده ناصحیح و غیراصولی دارو اقدام به بازدید از مرکز فوق نمودند.

گفتنی‌است، بررسی‌های لازم در مرکز ارائه دهنده خدمت ادامه داشته و مداخلات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز مجدد عوارض بعمل خواهد آمد.