بررسی درخواست استفاده خدمتی سازمان تامین اجتماعی و سپاه قدس گیلان از پزشکان متخصص تمام وقت شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ صبح دوشنبه – ۱ خرداد ماه، نشست مشترک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه قدس استان جهت بررسی درخواست استفاده خدمتی از پزشکان متخصص تمام وقت شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر […]

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ صبح دوشنبه – ۱ خرداد ماه، نشست مشترک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه قدس استان جهت بررسی درخواست استفاده خدمتی از پزشکان متخصص تمام وقت شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید.

این نشست که با حضور دکتر عقیل قلی‌پور – معاون درمان دانشگاه، با توجه به درخواست‌های متعدد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه قدس استان، جهت استفاده خدمتی از پزشکان متخصص تمام وقت درمانی شاغل در دانشگاه، برگزار شد، موضوعات مرتبط با این درخواست مورد بررسی قرار گرفت.