بررسی طرح‌های عمرانی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،در جلسه‌ای با حضور مهندس رضا محمدی ، مدیر منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از کارشناسان این مدیریت، دکتر اسماعیل ایراندوست – سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی پورسینا، نحوه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی و فنی این مرکز بررسی شد. در این […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،در جلسه‌ای با حضور مهندس رضا محمدی ، مدیر منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از کارشناسان این مدیریت، دکتر اسماعیل ایراندوست – سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی پورسینا، نحوه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی و فنی این مرکز بررسی شد.

در این جلسه ،بازسازی و اصلاح برخی از اتاق‌های عمل، بازسازی بخش ارتوپدی زنان، بهبود فضای سردخانه اجساد، همچنین نقل و انتقال مرتبط به واحد لندری از مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.