برنامه ریزی و اقدامات نظام سلامت دولتی در گیلان در مدیریت دکتر آشوبی چشم انداز روشنی دارد/تلاشهای تیم مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان امید آفرین است

      علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار   ازآنجا که تعارض منافع به‌ویژه در بهداشت و درمان خط قرمز قانون اساسی و حاکمیت به‌حساب می‌آید، سؤالی در اذهان متبادر می‌شود که آیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوره ی مدیریت دکتر آشوبی می تواند به‌عنوان متولی تأمین و حفظ سلامت مردم در این عرصه […]

 

 

 

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار

 

ازآنجا که تعارض منافع به‌ویژه در بهداشت و درمان خط قرمز قانون اساسی و حاکمیت به‌حساب می‌آید، سؤالی در اذهان متبادر می‌شود که آیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دوره ی مدیریت دکتر آشوبی می تواند به‌عنوان متولی تأمین و حفظ سلامت مردم در این عرصه موفق عمل کند ؟

تعارض منافع در حوزه ی سلامت، یکی از گلوگاه‌های تبعیض و بی عدالتی است؛ که به برخی‌ها در نظام سلامت به علت رانت های آنچنانی و تمامیت خواهی در بخش خصوصی درمان، فرصت می‌دهد تا منافع قشر عظیمی از مردم در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار بگیرد.
به بیانی دیگر، تعارض منافع در نظام سلامت را می‌توان به برخی پزشکانی مثال زد که خود مسؤولیت اداره ی بخش وسیعی از حاکمیت را در اختیار دارند و موازی با آن در بخش خصوصی نیز فعال‌اند؛ در چنین حالتی احتمال اینکه با منافع حقوق عامه با حقوق عده‌ای از  در بخش خصوصی درمان درتضاد و تناقض باشد، زیاد است.
خوشبختانه موضوع تعارض منافع و رعایت حقوق خدمت گیرندگان در حوزه ی سلامت به یکی از رویکردهای نظام سلامت در گیلان در تبدیل‌شده است و در این ارتباط دکتر آشوبی به عنوان مدیر ارشد این مجموعه ی بسیار مهم و حیاتی تماماً خود را وقف اجرای برنامه‌های نظام سلامت کرده و کوچکترین منافعی در بخش خصوصی ندارد و این از مشخصات بارز وی برای خدمت رسانی به تمام گیلانیان در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.
در برنامه ریزی های مدیریت دکتر آشوبی و تیم همراه ایشان نگاه عمیق در ارتقای خدمات کمی و کیفی بهداشت و درمان به عنوان یک استراتژی مورد تاکید و تعقیب و در دست اقدام است.در این روش مدیریتی نقطه ی هدف، مردم از تمام اقشار جامعه ی گیلان می باشند به همین دلیل در تلاش هستند تا علاوه بر تکمیل پروژه های زیرساختی که از سنوات گذشته باقی مانده ،برنامه ریزی های مدونی برای گسترش ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی هم در چارچوب مباحث نرم افزاری مانند ارائه خدمات مدرن و هم در مقوله های سخت افزاری مانند زیر ساخت ها، پلتفرم های منطقی و حلال بسیاری از مشکلات به ارث رسیده و موجود را دارند.
هم اکنون ،تیم مدیریتی جدید دانشگاه با استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هدایت های وزارتخانه و استاندار گیلان و همچنین معاونین دانشگاه و صد البته کارکنان زحمتکش شبکه های بهداشت و درمان در اقصی نقاط گیلان ،در نظر دارد تا اهداف در نظر گرفته شده ی نظام سلامت در گیلان به بهترین شکل ممکن در خدمت مردم باشد.
تعیین خط‌مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعارض منافع، مدیریت جدید را نیز براساس خط و مشی تامین بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی و درمانی به مردم فهیم گیلان و تمام مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی در سطح استان گیلان می باشد که یکی از راهبردهای منطقی و امید آفرین جناب آقای دکتر آشوبی و تیم مدیریتی ایشان می باشد.