برگزاری جلسه “راهنمای مدیریت ایمن سامانه های آب آشامیدنی”

جلسه ای با عنوان "راهنمای مدیریت ایمن سامانه های آب آشامیدنی" در ستاد شرکت آب و فاضلاب گیلان برگزار شد.

 

 

 

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت آبفای گیلان گفت: جلسه ای با موضوعیت “راهنمای مدیریت ایمن سامانه های آب آشامیدنی” با حضور مدیر مرکز سلامت و محیط کار مرکز بهداشت استان گیلان، کارشناسان ذیربط و مسئولین کنترل کیفی آب استان در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی (ستاد) شرکت آب و فاضلاب گیلان برگزار شد.

ضحی حجازی افزود: به منظور دستیابی به اهداف کیفی آب مطابق با استاندارد ملی؛ در این جلسه به بررسی فنی راهنمای ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، درخصوص راهنمای مدیریت ایمن سامانه های آب آشامیدنی پرداخته شد.

وی تصریح کرد:طی جلسه مذکور در خصوص دریافت موفقیت آمیز برنامه ایمنی آب (WSP) شهرهای رشت، رودسر و مجتمع روستایی شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه و ضرورت اجرای این برنامه در تمامی شهرها و مجتمع های روستایی با رویکرد ارزیابی ریسک، شناسایی مخاطرات، رویدادهای مخاطره آمیز و مدیریت ریسک، در تمام گام های تامین و توزیع آب شرب از حوضه‌ی آبریز تا مصرف کننده، همکاری بین بهورزان و آبداران، برگزاری جلسات هفتگی کارشناسان شبکه های بهداشت شهرستان و کارشناسان کنترل کیفی آبفا جهت راستی آزمایی نتایج آزمونها و پایش کیفیت آب، بازدید و نمونه برداری های مشترک از تاسیسات آبرسانی استان و ارزیابی ریسک سامانه های آبرسانی نیز بحث و بررسی انجام شد.