برگزاری جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد انزلی

 جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد انزلی با حضور معاونین سازمان ، مدیرکل شرکت زیرساخت استان گیلان، معاون فرماندار شهرستان خمام و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای انزلی با موضوعات بررسی روان سازی و کاهش ترافیک ورودی منطقه و محدودسازی یک طرف بلوار شهید سلیمانی جهت تکمیل پروژه پل تقاطع راه آهن […]

 جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد انزلی با حضور معاونین سازمان ، مدیرکل شرکت زیرساخت استان گیلان، معاون فرماندار شهرستان خمام و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای انزلی با موضوعات بررسی روان سازی و کاهش ترافیک ورودی منطقه و محدودسازی یک طرف بلوار شهید سلیمانی جهت تکمیل پروژه پل تقاطع راه آهن سراسری به بندر کاسپین برگزار شد.