برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات و ایجاد سامانه شفافیت شهرداری رشت

جلسه شورای سازمان فاوا با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات، ایجاد سامانه شفافیت شهرداری و مواردی از این دست با حضور شهردار رشت و عزیزی عضو شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش واحد خبر شهرداری رشت ، جلسه شورای سازمان فاوا شهرداری رشت امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با […]

جلسه شورای سازمان فاوا با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات، ایجاد سامانه شفافیت شهرداری و مواردی از این دست با حضور شهردار رشت و عزیزی عضو شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش واحد خبر شهرداری رشت ، جلسه شورای سازمان فاوا شهرداری رشت امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضور مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

ایجاد ساختار مناسب در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد سامانه شفافیت شهرداری رشت، در معرض عموم قرار گرفتن کلیه قراردادهای منعقد شده و آرای ماده پنج و صد و نظایر اینها از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.