برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای طرح اعتبار بخشی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا )؛  به منظور حضور ارزیابان بیرونی در دور دوم اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان ماه سالجاری با حضور دکتر فردین مهرابیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا )؛  به منظور حضور ارزیابان بیرونی در دور دوم اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان ماه سالجاری با حضور دکتر فردین مهرابیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای طرح اعتبار سنجی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه   برگزار شد .
در این نشست که  مدیر فرهنگی و فوق برنامه ، مدیر دانشجویی ، مدیر تربیت بدنی و روسای ادارات نیز حضور داشتند ، شاخص‌ها و چک لیست‌های طرح اعتبار سنجی این معاونت مورد بحث و بررسی نهایی قرار گرفت.