برگزاری جلسه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی منطقه آزاد انزلی

هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای منطقه با حضور مختاری معاون مدیر کل دادگستری استان گیلان، حجت الاسلام مرتضوی نماینده شورای شهرستان انزلی و مجید فاتحی نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی در محل دبیرخانه هیات در این سازمان تشکیل کردید. در این جلسه ۵ مصوبه مشتمل بر ۱۴ بند مورد بررسی قرار گرفت […]

هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای منطقه با حضور مختاری معاون مدیر کل دادگستری استان گیلان، حجت الاسلام مرتضوی نماینده شورای شهرستان انزلی و مجید فاتحی نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی در محل دبیرخانه هیات در این سازمان تشکیل کردید.

در این جلسه ۵ مصوبه مشتمل بر ۱۴ بند مورد بررسی قرار گرفت که اعضای هیات تطبیق با اجرای ۱۰ بند از مصوبات موافقت و ۴ بند دیگر را پس از دریافت مستندات به منظور بررسی بیشتر ، به حلسه آتی موکول کردند .

گفتنی است پیش از این ، سید رحمان سید زاده عضو قضایی هیات تطبیق مصوبات بود .