برگزاری جلسه ی کمیسیون توسعه ی صادرات غیرنفتی در آستارا

جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست خانم رحمانی در شهر مرزی آستارا برگزار شد در این جلسه صادر کنندگان و اعضای جلسه به طرح عمده مشکلات صادرات در مرز آستارا ایراد مطلب داشتند رحمانی افزود :در جلسه فوق رضائیان رئیس اتاق بازرگانی گیلان به همراه معاونت محترم استانداری گیلان با برقراری تماس تصویری قول […]

جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست خانم رحمانی در شهر مرزی آستارا برگزار شد در این جلسه صادر کنندگان و اعضای جلسه به طرح عمده مشکلات صادرات در مرز آستارا ایراد مطلب داشتند رحمانی افزود :در جلسه فوق رضائیان رئیس اتاق بازرگانی گیلان به همراه معاونت محترم استانداری گیلان با برقراری تماس تصویری قول مساعدت پیگیری و برقراری جلسه در محل استانداری با حضور ریاست محترم اتاق بازرگانی و هیئت رئیسه محترم کمیسیون جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در جلسه را دادند.