به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

برگزاری سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی با محوریت فناوری مصورسازی

سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی با محوریت فناوری مصورسازی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فومن برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)، سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی با محوریت فناوری مصورسازی برای نخستین بار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فومن در حال برگزاری است. […]

سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی با محوریت فناوری مصورسازی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فومن برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)، سمپوزیوم تخصصی ارتقای آموزش علوم پزشکی با محوریت فناوری مصورسازی برای نخستین بار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فومن در حال برگزاری است.
این سمپوزیوم علمی در دو پانل «آموزش علوم پزشکی و نقش فناوری مصورسازی» و «چشم‌اندازهای آموزش و یادگیری در عصر مصورسازی دیجیتال» و با ۹ بخش تخصصی ارائه مطلب و پرسش و پاسخ، برگزاری  می شود.
در این سمپوزیوم علمی یک‌روزه، ۲۰۰ تن از اعضای انجمن آموزش پزشکی کشور، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رؤسای مراکز آموزشی، درمانی و پژوهشی استان حضور دارند.