همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛

برگزاری ششمین دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری

ششمین دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری به صورت کاغذی، متمرکز و همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
ششمین دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری به صورت کاغذی، متمرکز و  همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری، اتاق عمل و هوشبری ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های اجرایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کمال صحت، بدون تخلف، به مدت ۱۰۰ دقیقه و در دانشکده پزشکی برگزار شد.
گفتنی است؛ تعداد ۱۰۱ دانشجو واحد شرایط شرکت در آزمون مذکور بوده که از این تعداد ۸۰ نفر حاضر و ۲۱ نفر غایب بودند.