برگزاری شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نخستین روز از برنامه شورای هماهنگی این مناطق با حضور در مجتمع بندری کاسپین در جریان فرآیند نقل و انتقال و تخلیه و بارگیری کالا قرار گرفتند. بنابراین گزارش امین افقی معاون امور بندری و دریای خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، گزارشی از ظرفیت ها […]

مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نخستین روز از برنامه شورای هماهنگی این مناطق با حضور در مجتمع بندری کاسپین در جریان فرآیند نقل و انتقال و تخلیه و بارگیری کالا قرار گرفتند.

بنابراین گزارش امین افقی معاون امور بندری و دریای خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، گزارشی از ظرفیت ها و برنامه های این مجتمع بندری داده و اظهار داشت: بندر کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم، نقش محوری در توسعه مراودات تجاری و ترانزیتی جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا نموده است

وی رویکرد سازمان متبوع خود را تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، و کالاهای اساسی کشور و صادرات عنوان کرد و گفت: کمک به بازاریابی در بازارهای جدید و تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور در کشورهای هدف مهمترین برنامه سال جاری سازمان منطقه آزاد انزلی است که با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی استانی و کشوری در دستورکار قرار دارد.

گفتنی است مدیران ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی و ۷ منطقه آزاد ظرف دو روز به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی و از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در قالب نخستین نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور تشکیل شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی در خصوص سازوکارها و راهکارهای همکاری و هم افزایی در حوزه های متنوع کاری این نهاد به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.