برگزاری نشست شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا )؛ در نشست شورای مدیران که با حضور دکتر گل شکن_ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و مدیران این معاونت ، برگزار شد ، دکتر گل شکن به بررسی آخرین عملکرد حوزه مدیریت های معاونت توسعه، پرداخت . در ادامه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا )؛ در نشست شورای مدیران که با حضور دکتر گل شکن_ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و مدیران این معاونت ، برگزار شد ، دکتر گل شکن به بررسی آخرین عملکرد حوزه مدیریت های معاونت توسعه، پرداخت .
در ادامه ، هریک از مدیران گزارش آخرین اقدامات حوزه خود در خصوص استاندارد های اعتبار بخشی موسسه ای ، ارائه کردند.
در پایان، موارد مطروحه توسط دکتر گل شکن بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.