بندرکیاشهر شهری هوشمند

برگزاری نشست هوشمندسازی حوزه شهرسازی با هدف بهره‌مندی شهروندان از خدمات شهری الکترونیک و غیرحضوری، در بستر وب

با حضور «مرتضی عاطفی» شهردار بندرکیاشهر، اعضاء شورای اسلامی شهر و کارشناسان؛ برگزاری نشست هوشمندسازی حوزه شهرسازی با هدف بهره‌مندی شهروندان از خدمات شهری الکترونیک و غیرحضوری، در بستر وب این نشست، به منظور ارائه مجموعه برنامه‌های کارشناسان حوزه فناوری و هوشمندسازی برگزار شد. گفتنی است؛ مباحث اصلی مطرح شده، پیرامون اهمیت بهره‌مندی از خدمات الکترونیک، جهت رفاه شهروندی، برنامه‌های آتی و بررسی نقشه‌راه هوشمندسازی شهری، بود. همچنین با توجه […]

با حضور «مرتضی عاطفی» شهردار بندرکیاشهر، اعضاء شورای اسلامی شهر و کارشناسان؛

برگزاری نشست هوشمندسازی حوزه شهرسازی با هدف بهره‌مندی شهروندان از خدمات شهری الکترونیک و غیرحضوری، در بستر وب

این نشست، به منظور ارائه مجموعه برنامه‌های کارشناسان حوزه فناوری و هوشمندسازی برگزار شد.

گفتنی است؛ مباحث اصلی مطرح شده، پیرامون اهمیت بهره‌مندی از خدمات الکترونیک، جهت رفاه شهروندی، برنامه‌های آتی و بررسی نقشه‌راه هوشمندسازی شهری، بود.

همچنین با توجه به‌اینکه حوزه هوشمندسازی، از مهم‌ترین مقوله‌های توسعه نوین شهری است، تسریع در این امر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.