در دیدار معاون سازمان توسعه تجارت با نیازی مطرح شد:

برگزاری همایش رایزنان بازرگانی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد صادق قنادزاده معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اکبر نیازی، سرپرست سازمان در خصوص راهکارهای بهره برداری حداکثری از فرصت ها و ظرفیت‌های نخستین منطقه آزاد شمال کشور در ارتباط با کشورهای اوراسیا دیدار و […]

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد صادق قنادزاده معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اکبر نیازی، سرپرست سازمان در خصوص راهکارهای بهره برداری حداکثری از فرصت ها و ظرفیت‌های نخستین منطقه آزاد شمال کشور در ارتباط با کشورهای اوراسیا دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان حضور داشت، دو طرف در ارتباط با فرصت های ناشی از توسعه همکاری های کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فعال سازی کریدورهای ترانزیتی عبوری از منطقه آزاد انزلی، افزایش صادرات و صادرات مجدد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری در مسیر انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و صادراتی از مهمترین محورهای مورد صحبت دو طرف بود.
براین اساس در این نشست در خصوص بهره‌برداری از توانمندی های رایزنان بازرگانی کشورهای خارجی هدف و همسایه ایران جهت استفاده از ظرفیت ها و مزیت های منطقه آزاد انزلی و برگزاری همایش رایزنان بازرگانی کشورهای خارجی حاضر در کشور به میزبانی این منطقه توافق نمودند.
گفتنی است دیدار از بخش های مختلف مجتمع بندری کاسپین و تعدادی از واحدهای تولیدی صنعتی منطقه از دیگر برنامه‌های حضور معاون سازمان توسعه تجارت کشور در نخستین منطقه آزاد شمال ایران بود.