سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان :

بستن نطق نماینده تبریز قانونی است | این اولین بار است، ولی بعد از این هم می بینید!

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد بستن تریبون علیرضا بیگی نماینده تبریز براساس تصمیم این هیات گفت: نمی دانم تریبون آقای بیگی تا چه زمانی بسته است. موسی غضنفرابادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان  در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران در مورد اینکه کدام ماده از آئین نامه داخلی مجلس اجازه […]

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد بستن تریبون علیرضا بیگی نماینده تبریز براساس تصمیم این هیات گفت: نمی دانم تریبون آقای بیگی تا چه زمانی بسته است.

موسی غضنفرابادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان  در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران در مورد اینکه کدام ماده از آئین نامه داخلی مجلس اجازه و اختیار این کار را به هیات نظارت داده است اظهار کرد: دقیق ماده قانونی یادم نیست اما در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه یکسری تصمیمات را به هیات نظارت داده است که ما طبق آن این تصمیم را گرفتیم.

وی در مورد اینکه بستن تریبون نمایندگان اولین بار است که اتفاق است و قبل از این ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم ، گفت: شما اولین بار ندیدید ولی بعدش می بینید.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما معتقدید این فتح بابی است برای موارد بعدی که تریبون نمایندگان توسط هیات نظارت بسته شود گفت: می‌روم نماز بخوانم بعد مفصل توضیح می دهم.

امروز در مجلس، به علیرضا بیگی نماینده تبریز اجازه صحبت داده نشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با تایید این اقدام،‌ آن را در نتیجه تصمیم هیات نظارت بر نمایندگان مجلس دانست.