با دستور مقام قضائی؛

بسته شدن دو صفحه اینستاگرامی متعلق به اصولگرایان گیلان

دو پیج اینستاگرامی «گیلانستان» و «راهبرد گیلان» با دستور مقام قضائی مسدود شدند. هر دو صفحه دستور مقام قضائی را منتشر کرده اند.   این دو صفحه اینستاگرامی متعلق به اصولگرایان انتقادات متعددی را علیه برخی مدیران فعلی گیلان منتشر می‌کرد. مشخص نیست این مسدودیت موقت است و یا دائمی! ولی کانال تلگرامی راهبرد گیلان […]

دو پیج اینستاگرامی «گیلانستان» و «راهبرد گیلان» با دستور مقام قضائی مسدود شدند. هر دو صفحه دستور مقام قضائی را منتشر کرده اند.

 

این دو صفحه اینستاگرامی متعلق به اصولگرایان انتقادات متعددی را علیه برخی مدیران فعلی گیلان منتشر می‌کرد.

مشخص نیست این مسدودیت موقت است و یا دائمی! ولی کانال تلگرامی راهبرد گیلان و سایت گیلانستان هنوز به کار خود ادامه می دهند. پیش از این کمتر سابقه داشته که صفحات اینستاگرامی توسط مقامات قضائی بسته شوند.