بنگاه بزرگ اقتصادی منطقه ی آزاد انزلی، زمین بازی برخی سیاست بازان بی هنر نیست/مهندس مقدم، با توجه به کارنامه خوب، غیر سیاسی ترین مدیر منطقه ی آزاد انزلی

  منطقه ی آزاد تجاری_صنعتی انزلی در آینده‌ای خیلی نزدیک با تکمیل زیر ساخت های مهم حمل و نقل ریلی و اتصال آن به راه آهن سراسری کشور با تلاش های دولت های گذشته و دولت کنونی ، استانداران گذشته و کنونی گیلان و همچنین دبیر خانه مناطق آزاد ومدیران گذشته و کنونی منطقه ی […]

 

منطقه ی آزاد تجاری_صنعتی انزلی در آینده‌ای خیلی نزدیک با تکمیل زیر ساخت های مهم حمل و نقل ریلی و اتصال آن به راه آهن سراسری کشور با تلاش های دولت های گذشته و دولت کنونی ، استانداران گذشته و کنونی گیلان و همچنین دبیر خانه مناطق آزاد ومدیران گذشته و کنونی منطقه ی آزاد انزلی به یکی از تاثیرگذارترین مناطق آزاد کشور و به بلوک اقتصادی مهمی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

این بنگاه بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی براساس ماموریت های متنوع و مختلفی که براساس قانون برعهده دارد،در زمینه ی ایجاد بسترهای لازم جهت جذب و جلب سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داخلی و خارجی تاکنون بخوبی همچنین صادرات و واردات کالا ایفای نقش کرده است و در ادامه با توجه گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می تواند ،بیش از پیش اقتصاد ملی را برای غلبه بر بسیاری از مشکلات تحریم ها ی ظالمانه و دیگر مشکلات ، به شکل فوق العاده یاریگر باشد.
دامنه ی صعودی تمام فعالیتهای اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ، می تواند منطقه آزاد انزلی را به محور اصلی اقتصاد بین‌الملل با محوریت شرق دور شرق نزدیک و آسیای میانه و اوراسیا و شمال و مرکز اروپا و شاهراه اصلی ارتباطی با دریاهای آزاد جنوب و اقیانوس هند و اقیانوس آرام تبدیل کند.
در این ارتباط ضرورت دارد تا تغییرات مدیریتی که در هر مجموعه ایی را امری درون سازمانی و عادی برای ارتقاء کیفیت عملکردهای آن سازمان و یا مجموعه ،ارزیابی کنیم و برای اعتلای کیفی آن بکوشیم و همچنین روند رسیدن به اهداف و هدف گذاری ها و چشم انداز های کلان اقتصادی را منوط به بودن و یا نبودن شخص و یا اشخاص خاص ندانیم و صرفاً به منافع ملت و منافع برخورداری از اقتصاد بین‌الملل بیندیشیم و خدای ناکرده گرفتار هیجانات و رفتارهای سیاسی و ضد اقتصادی در قبال یک بنگاه مهم اقتصادی نشویم.
خوشبختانه این اتفاق خوب در ارتباط با منطقه آزاد انزلی عملاً بوقوع پیوسته است و اثبات شد که با تغییرات مدیریتی،سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری و برنامه‌ریزی های کاری در این سازمان دچار وقفه و ناهماهنگی نشده و نخواهد شد.
هم‌اکنون مانند گذشته با تلاش کارکنان زحمتکش و هیات مدیره و مدیر عامل کنونی سازمان منطقه ی آزاد انزلی و با حمایت مدیریت ارشد استان، کوچکترین وقفه ای در فعالیتها و برنامه های در دست اقدام در هیچ حوزه ای نه تنها بوجود نیامده است،بلکه جناب آقای مهندس مقدم با تیم مدیریتی همراهش از اولین ساعات بر عهده گرفتن مسئولیت خطیر مدیریت سازمان منطقه ی آزاد انزلی ،برنامه هاو اهداف را با وسواس بیش از پیش در حال پی گیری می باشند تا این بنگاه عظیم اقتصادی به اثرگذاری مثبت خود بر اقتصاد ملی با شدت و تقویت همگرایی و هم افزایی ها ادامه دهد.
به نظر کارشناسان،مهندس مقدم، مدیر عامل سازمان منطقه ی آزاد انزلی که سابقه طولانی مدیریت اجرایی در استان گیلان را دارد ،باتوجه به اشراف کامل به تمام امور و صد البته با همراهی مقامات کشوری و استانی و هیات مدیره و کارکنان منطقه ی آزاد انزلی توانسته به خوبی سازمان را برای رسیدن به اهداف و برنامه ریزی هایش مدیریت نماید.
نکته مهم در ارتباط با تغییرات جدید ،حمایت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاران از آن است که باید به فال نیک گرفته شود.
در خاتمه این قلم متذکر می شود، به نظر می‌رسد برخی سیاست بازان منفعت طلب و رانت جویان و برخی دیگر می خواهند به جناب آقای دکتر سعید محمد،دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با برخی اعمال سیاست بازانه ی خود هم به دکتر محمد ضربه بزنند و هم یک بنگاه بزرگ و اثرگذار اقتصادی همچون منطقه ی آزاد انزلی را دچار تنش های سیاسی و حتی برخی شائبه کنند.
آیا تامین منافع عده‌ای معدود و برخورداری برخی طلب کاران از ملت با هر اسم ،آدرس و نشان سیاسی و غیر سیاسی و وابستگی به زید و امر در بخش هایی از قدرت باید به زیان ملک و ملت تمام شود؟
آیا تغییرات ممتد مدیریتی چه دردی را می تواند دوا ‌کند؟ آیا این نزاع ها و کشمکش های انرژی تلف کن باعث به تاخیر افتادن اتصال راه آهن سراسری به منطقه ی آزاد انزلی و بندر انزلی و در نتیجه عدم ایفای نقش اقتصادی منطقه ی آزاد انزلی در اقتصاد ملی نمی شود؟آیا برخی به هر قیمتی می خواهند مدیر و مسئول باشند؟
آیا نبایستی قبول کنیم که این بنگاه بزرگ اقتصادی و تجاری برای تأثیرگذاری مفیدتر و بیشتر بر اقتصاد ملی نیاز مبرم به همگرایی و هم افزایی

و آرامش بیش از پیش دارد تا بتواند به عنوان مجرای تنفسی و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی در شرایط تحریم های ظالمانه ،کمی تر و کیفی تر از گذشته نقش آفرینی نماید؟
علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار