رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

بهره‌وری از سمن‌های فعال جوانی جمعیت تقویت شود

نشست جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه، معاونین، مدیران ستادی و جمعی از کارشناسان جمعیت در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد. دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با بیان اینکه همچنان سیر جمعیتی در استان گیلان […]

نشست جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه، معاونین، مدیران ستادی و جمعی از کارشناسان جمعیت در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.

دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با بیان اینکه همچنان سیر جمعیتی در استان گیلان نامطلوب است، اظهار کرد: اقداماتی در جهت بهبود وضعیت جمعیتی گیلان انجام شده اما ناکافی است.

وی با اشاره به ظرفیت بینظیر گروه‌های مردمی و سمن‌ها در حوزه جوانی جمعیت، افزود: باید بهره‌وری از سمن‌ها و گروه‌های فعال در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در گیلان تقویت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر لزوم ترویج فرهنگ زادآودی تاکید کرد و گفت: باید با تهیه محتوای رسانه‌ای مطلوب در حوزه جوانی جمعیت و جدی گرفتن آموزش در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت، در جوان کردن جمعیت گیلان کوشید.

دکتر آشوبی با حائز اهمیت برشمردن کنترل سقط جنین به منظور صیانت از جمعیت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات موثری در کاهش و کنترل سقط جنین سالم با مشارکت بسیج جامعه پزشکی انجام شده است.

وی با اشاره به جدی گرفتن مقوله فرهنگ سازی در افزایش انگیزه باروری، گفت: ترویج فرهنگ باروری در جامعه و ظهور این فرهنگ با رفتار صحیح و اقدام موثر میتواند در تحقق جوانی جمعیت موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت تعامل و همگرایی همه دستگاه های اجرایی و خدماتی در تحقق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکید کرد و افزود: بخشی از اجرای قانون جوانی جمعیت بر عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده در حالی که اجرای این قانون راهبردی نیازمند همراهی و حسن اجرای همه دستگاه های مسوول و متولی است.

گفتنی است در این نشست کارنامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده منطبق با سنجه‌ها و شاخص های وزارت متبوع، تبیین و ارزیابی شد.