به جای عذرخواهی از معلمان، میرکاظمی به جلو فرار کرد!!…

بعد از اعلام مجلس در مقصر بودن وزارت اموزش و پرورش و هم چنین سازمان برنامه و بودجه کشور در عدم پرداخت مطالبات معلمان که منجر به استعفا و برکناری وزیر اموزش و پرورش شد ، سرنوشت مشابه برای میرکاظمی کاملا قابل پیش بینی بود . هرچند این استعفا ها و برکناری رافع هزینه های […]

بعد از اعلام مجلس در مقصر بودن وزارت اموزش و پرورش و هم چنین سازمان برنامه و بودجه کشور در عدم پرداخت مطالبات معلمان که منجر به استعفا و برکناری وزیر اموزش و پرورش شد ، سرنوشت مشابه برای میرکاظمی کاملا قابل پیش بینی بود . هرچند این استعفا ها و برکناری رافع هزینه های سنگین اجتماعی و نا رضایتی گسترده معلمان و فرهنگیان نخواهد بود.
متأسفانه اقدامی که در اسفند سال ١۴٠٠ در مورد بازنشستگان نیز صورت گرفته بود .
به طوریکه سازمان برنامه و بودجه در شب عید ان سال هم قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نشده بود.
در حالی که رسانه های همسو با دولت خبر برکناری قریب الوقوع میرکاظمی را منتشر نموده اند و انتظار می رفت وی با عذر خواهی از جامعه بزرگ معلمان و فرهنگیان ، شدت این نارضایتی ها که دستاویزی برای انتقاد شبکه های خارجی به نظام گردیده است را تقلیل دهد در یک اقدام قابل تامل ضمن تهدید ! وزرای دولت روحانی نسبت به عملکرد ٨ ساله دولت های یازدهم و دوازدهم انتقاد نمود!
بدون توجه به اینکه سیاه نمایی عملکرد دولت قبل ، سیاست بی تاثیر دولت سیزدهم در دوره شروع به کار بوده و هم اکنون میرکاظمی باید نسبت به بهبود شاخص های اقتصادی کشور در ٢٠ ماه گذشته و در دولت ارباب وعده ها گزارش نماید !
ولی متأسفانه گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز امار ایران به وضوح از بدتر شدن روند شاخص های اقتصادی در دولت پر مدعای سیزدهم خبر می دهند .
برای یاداوری اقای میرکاظمی و در پاسخ به ادعا های نادرست وی به مواردی به شرح زیر اشاره می شود:
١- میرکاظمی به تحقق ٩٧ درصدی منابع و پرداخت ٣١٢ هزار میلیارد تومانی اعتبارات طرح های عمرانی اشاره نمود.
صرف نظر از انتقاد نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی که تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی را در حد ٢٠ درصد اعلام نموده است ، باید توجه داشت که با فرض صحت این ادعا در نزدیک به دوسال گذشته هنوز طرح های عمرانی مهم و در حال اتمام دولت قبل به افتتاح و بهره برداری نرسیده اند …
قطعه دوم ازاد راه تهران – شمال
قطعه منجیل رودبار از ازاد راه قزوین – رشت که افتتاح انها می توانست بار سنگین ترافیک مسافران نوروزی را کاهش دهد…
راه اهن بستان اباد – تبریز ، راه اهن اردبیل ، راه اهن سنندج ، راه اهن شهرکرد، راه اهن چابهار – خاش ، هزاران تخت بیمارستانی و کلاس های درس در حال افتتاح …
طرح هایی هستند که با نظارت و پشتیبانی مالی سازمان برنامه و بودجه برای مردم قابل بهره برداری بوده که متأسف میرکاظمی نتوانست مردم را از مزایای انها بهره مند نماید…
٢- میرکاظمی باز هم ادعای خالی بودن خزانه و باقی ماندن ۵٣٢ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی در اغاز دولت سیزدهم را تکرار نمود که به دفعات نوبخت رییس قبلی سازمان برنامه و بودجه پاسخ انرا داده بود.
نوبخت در پاسخ به ادعای خالی بودن خزانه به استناد نامه ای که در ان به اتمام موجودی حسابی در خزانه اشاره شد بود توضیح داد که ان یکی از حساب های نزد خزانه بوده که صرفًا برای اتمام طرح های قابل اتمام تا پایان دولت دوازدهم اختصاص یافته که به مصرف رسیده بود ، نه موجودی کل خزانه … همچنین استفاده از تنخواه بانک مرکزی نیز که طبق قانون و مطابق سنوات گذشته در ماه های نخستین سال انجام می شود به هیچ وجه استقراض از بانک مرکزی نبوده چون همواره تا پایان سال تسویه می شود.
هم چنین نوبخت در خصوص استفاده از اوراق مالی که طبق قانون بودجه به عنوان یکی از منابع تعیین شده است اعلام نمود در برابر ۵٣٢ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده با سررسید تا سال ١۴٠۵
که به حساب بدهی باقی مانده از دولت قبل اعلام شده است ، ارزش دارایی های سرمایه ای باقی مانده از دولت روحانی طبق گزارش سازمان برنامه بودجه برای دولت رییسی به ارزش سال ٩٩ بالغ بر هزار و ١٢٧ هزار میلیارد تومان و به ارزش سال ١۴٠۵ بالغ بر ٩/۵ هزار هزار میلیارد تومان است.
لذا اقای میرکاظمی وقتی از بدهی باقی مانده از دولت قبل سخن می گوید باید در کنار ان نسبت به دارایی های باقی مانده نیز گزارش نماید ، در غیر اینصورت گزارشی ناقص و سیاه نما با رویکردی غیر اخلاقی ارایه شده است.
٣- میرکاظمی در حالی از رشد ۴ صدم درصدی تولید ناخالص داخلی در ٨ سال گذشته انتقاد می کند که طبق امار های رسمی مراجع داخلی و نهاد های بین المللی ، رشد اقتصادی ایران طی دوره
١٣٩۶-١٣٩٢ چشم گیر و در سال ١٣٩۵ به رقم بی سابقه ١۴/٢ درصد افزایش یافته بود. که بیشترین رشد اقتصادی در منطقه بوده است.
هرچند با تحریم های مجدد امریکا و سخت گیری های عملی ترامپ اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شد اما به گزارش رسمی شماره ١٠٩ بانک مرکزی با احیای اقتصاد ایران و دستیابی به رشد ۶/٩ درصدی تولید ناخالص داخلی و ١١/٣ درصدی سرمایه گذاری در فصل بهار سال١۴٠٠ به عنوا

ن اخرین فصل کاری دولت روحانی رکوردی باقی ماند که در فصول بعدی در دولت رییسی هرگز تکرار نشد.
اما در دولت رییسی و با مدیریت جناب میرکاظمی رکورد هایی در تورم ایجاد شد که در اقتصاد ایران و برای مردم بی سابقه بوده است .
۴- میر کاظمی در حالی که انتظار بود برای اصلاح ساختار بودجه که از مطالبات مقام معظم رهبری است ، اقدام اثربخشی انجام دهد ، انرا در حد تراز نمودن منابع و مصارف تنازل داده و اعلام می کند که با این تراز جلوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی گرفته شده است.
ولی گزارش های بانک مرکزی حاکی از افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی در دوران مسولیت میرکاظمی بوده است.
به طوری که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تا آبان سال ۱۴۰۱ :
-پایه پولی ۱۸۷ همت افزایش یافت و از ۵۴۰ همت به ۷۲۷ همت رسید.
-نقدینگی ۱.۴۹۱ همت افزایش یافت و از ۴.۳۱۵ همت به ۵.۸۰۶ همت رسید.
-بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۱۷ همت افزایش یافت و از ۵۸۸ همت به ۷۰۵ همت رسید.
-بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ همت افزایش یافت و از ۱۶۵ همت به ۱۷۳ همت رسید.
مواری که میرکاظمی به جای فرافکنی و تهدید وزرای دولت روحانی !!به عنوان یکی از اعضای موثر تیم اقتصادی دولت باید پاسخ گوی انها باشد.
شاید مجموعه این عملکرد ها به ویژه نصف شدن ارزش پولی ملی در دوره مسولیت اقای میرکاظمی باعث شده است که در یک نظرسنجی ۶٣ درصد از شرکت کنندگان عملکرد دولت را در سال ١۴٠١ افتضاح ارزیابی نموده اند!!
در هر صورت میرکاظمی باید از ملت بزرگ ایران به ویژه کسانی که به دولت رییسی رای داده اند به دلیل تحمیل هزینه های سنگین اجتماعی خاضعانه عذر خواهی نماید.