دلیل عجیب کاظم دلخوش برای استیضاح وزیر کشور؛

به جای ممانعت از فعالیت ما جلوی رقبای نمایندگان گرفته شود!

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی ‌و حقوقی مجلس با اشاره به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداران، از کلید خوردن استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد ‌‌گفت: ستاد انتخابات به‌جای ممانعت از نماینده‌ای که به وظیفه قانونی‌اش عمل می‌کند با افرادی که فعالیت انتخاباتی خلاف قانون دارند برخورد کند. […]

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی ‌و حقوقی مجلس با اشاره به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداران، از کلید خوردن استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد ‌‌گفت: ستاد انتخابات به‌جای ممانعت از نماینده‌ای که به وظیفه قانونی‌اش عمل می‌کند با افرادی که فعالیت انتخاباتی خلاف قانون دارند برخورد کند.

ظاهرا وزیر کشور زیربار برکناری معاون سیاسی خود نرفته است و انتقادات نمایندگان مجلس از وی دوباره شروع شده است. حتی محمدباقر قالیباف هم این موضوع را به وزیر کشور یادآوری کرده است.

حالا کاظم دلخوش نماینده مجلس درخواست کرده به جای ممانعت از فعالیت آن‌ها جلوی رقبای نمایندگان گرفته شود که در حال فعالیت غیرقانونی هستند. وی گفته است  «کسانی که قانون انتخابات را رعایت نمی کنند‌، وارد عرصه شده و‌ هیچ برخوردی با آنها نمی شود اما با نماینده ای که طبق وظیفه کار می کند، این چنین برخورد می شود.»

البته آقای دلخوش نگفته که کجا جلوی نمایندگان مجلس گرفته شده است. هر وزیری به استان می آید نمایندگان مجلس حاضر هستند و سخنرانی نیز می‌کنند. هنوز که هم در تریبون‌های رسمی چون صداوسیما همه آن ها حضور دارند.  کدام کاندیدای احتمالی مجلس چنین فرصتی دارد؟

از آن مهم تر از نظر آقای دلخوش وزیر کشور در مسائل دیگر هیچ اشکالی ندارد و تنها مشکلش این بخشنامه ای است که هیچ وقت اجرایی نیز نشده است. حداقل در قضایای حوادث اخیر کشور انتقادات متعددی از عملکرد وزیر کشور  در سطح جامعه شنیده می‌شد که نمایندگان هیچکدام آن را بررسی نکردند. جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود« ما باید به دلیل گشت ارشاد وزیر کشور را استیضاح می کردیم. »  علیرضابیگی دیگر نماینده مجلس هم گفته « استیضاح وزیرکشور باید به دلیل عملکردش در اعتراضات ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان باشد نه آن نامه معاون سیاسی!» ولی اصرار به این که وزیر کشور به خاطر آن نامه برکنار شود آیا بدین معنا نیست که حضرات نماینده دنبال هر راهی هستند که بتوانند در مجلس آتی هم حضور داشته باشند و منافع مردم کمترین اهمیت هم ندارد؟ البته موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات هم موضوعی نیست که کمتر کسی بدان واقف باشد. حتی با وجود این که رهبری در چندین سخنرانی متعدد در این رابطه پشت تریبون و به صورت علنی درباره آن صحبت کرده اند و حال سوال این است نمایندگان برای چه ناراحتند؟