دبیر جبهه اصلاحات گیلان خبر داد:

به نظر می رسد جبهه اصلاحات گیلان امکان مشارکت جبهه ای در انتخابات را نداشته باشد

به نقل از توسکانیوز فرشاد شریفی دبیر جبهه اصلاحات گیلان در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار توسکانیوز در خصوص اینکه آیا جبهه اصلاحات گیلان در خصوص مشارکت در انتخابات آتی به اجماع رسیده است یا خیر؟ و ساز و کار اصلاح طلبان گیلان در خصوص انتخابات مجلس آتی چگونه است ؟ و آیا احتمال ارائه لیست […]

به نقل از توسکانیوز فرشاد شریفی دبیر جبهه اصلاحات گیلان در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار توسکانیوز در خصوص اینکه آیا جبهه اصلاحات گیلان در خصوص مشارکت در انتخابات آتی به اجماع رسیده است یا خیر؟ و ساز و کار اصلاح طلبان گیلان در خصوص انتخابات مجلس آتی چگونه است ؟ و آیا احتمال ارائه لیست از سوی اصلاح طلبان گیلان وجود دارد ؟ گفت؛بنظر میرسد جبهه اصلاحات گیلان مطابق راهبرد مرکز بدلیل تهی از معنی، غیررقابتی و فاقد اثرگذاری بودن انتخابات پیش رو در ۱۱ اسفند، و اعمال نظارت استصوابی تنگ نظرانه، امکان مشارکت در انتخابات بصورت جبهه ای را نداشته و به اجماعی در اینخصوص نرسد.

۲-با اصلاح قانون انتخابات مجلس و لحاظ پیش ثبت نام ها و از آنجائیکه به اعضای اصلاح طلب توصیه شد که چنانچه قصد مشارکت دارید بنا به تشخیص خود ثبت نام نمایید که در این راستا تعدادی از اصلاح طلبان اقدام به ثبت نام نمودند، اما مطابق پیش بینی ها تقریبا تمامی آنها در مراحل مختلف اجرایی و نظارت استان و هیات مرکزی و شورای نگهبان، از ادامه رقابت خارج شده و نفرات اندکی هم که در آخرین لحظات تایید شدند، عملا فرصت سازماندهی و رغبتی برای حمایت شدن از جانب اصلاح طلبان نشان ندادند!
شاید به این دلیل که ممکن بود با اعمال تغییرات در قانون انتخابات! در مراحل بعدی و حتی پس از انتخاب شدن نیز از گردونه، کنار گذاشته شوند!
به دلایل گفته شده پیش بینی امکان ارائه لیست برای جبهه اصلاحات گیلان، متصور نیست.

ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که اصلاح طلبان از مدتها پیش تر! از چرخه تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور کنار گذاشته شده و نیازی به حضور آنان احساس نمی‌شود!
علیرغم شعارهای دهان پرکن! تاکنون هیچ دعوتی از جریان اصلاح طلبی استان، نه از سوی استانداری، نه صدا و سیمای گیلان و نه دانشگاههای استان(کرسی های آزاد اندیشی) جهت مباحثه، تبادل نظر و پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مختلف استان و کشور، نشده و همواره صرفا اشخاص تکراری خاصی از طیف فکری جریان مقابل اصلاحات، دعوت می شوند که اغلب مواقع حرفها و تحلیل‌های تکراری ارائه می‌دهند.