رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شهری:

بوی تعفن رودخانه‌ها امان مردم را رشت را بریده است | دستگاه‌های مرتبط با شهرداری همکاری کنند

حسن کریمی کرنق، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در دیدار با استاندار گیلان و در حضور ریاست، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت هشدار داد: بوی تعفن رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود در این فصل گرما، امان ساکنان منطقه را بریده و این معضل نیازمند ورود استاندار و فراخواندن […]

حسن کریمی کرنق، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در دیدار با استاندار گیلان و در حضور ریاست، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت هشدار داد: بوی تعفن رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود در این فصل گرما، امان ساکنان منطقه را بریده و این معضل نیازمند ورود استاندار و فراخواندن سازمان آب و فاضلاب شهری رشت به حل موضوع و همچنین همراهی آب منطقه‌ای گیلان با شهرداری رشت است.

کریمی کرنق در این جلسه با ذکر اینکه ۴۰ سال است معضل رودخانه‌های رشت نه تنها حل نشده بلکه بغرنج‌تر هم شده، اولین اقدام برای ساماندهی رودخانه‌های رشت را، فرآیند شناسایی مداخل آلاینده و جلوگیری از ورود پسابهای صنعتی، بیمارستانی و خانگی به رودخانه‌های رشت دانست.

رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با بیان اینکه در سالهای اخیر برخی واحدهای صنعتی و خانگی از این چرخه آلاینده حذف شده‌اند که عملکرد آن‌ها لازم به قدردانی است گفت: این ابرچالش تنها با درایت و دستورات مؤکد استاندار محترم قابل اجرا خواهد بود.

این عضو شورا گفت: از استاندار گیلان و معاونت عمرانی استانداری خواستار این مهم هستیم و اعتقاد داریم در این موضوع نیز مانند معضل پسماند که با ورود استانداری، رو به ساماندهی گذاشت و در تاریخ مقرر به اتمام خواهد رسید، ورود کرده و این معضل بسیار مهم محیط زیستی را سامان بخشند.